– 16.11.2021

Fredsförbundets höstmöte söndag 21.11 kl. 12- på Fredsstationen – kl 17 blir det 100+1 års fest

Fredsförbundet håller sitt stadgeenliga årsmöte 21.11 kl. 12- På Fredsstationen ( Loktorget 3)  Ordförande Tarja Cronberg öppnar mötet och vi behandlar stadgeenliga ärenden som verksamhetsplan och budget för 2022, och väljer ordföranden och styrelsemedlemmar iställer för de som är i tur att avgå . Vi hör om styrelsens strategiarbete samt om den stora fredskongressen i Barcelona. 

Du är välkommen att delta, även om röstberättigade är bara medlemsföreningarnas representanter. Efter mötet serveras soppa.

Klo 17- firar vi 100 + 1 fest    

Fredsförbundet firade stort, men per distans, 100 års födelsedagsfesten 2020. Men vi vill ju också träffas helt ”på riktigt” , diskutera och vara tillsammans och njuta av mat och program!..
Så därför 100 + 1 års firande, nu !  Egentligen är det faktiskt 100 + 14 år, för Finlands Fredsförbund grundades ursprungligen under autonomins tid 1907 och sedan på nytt 1920, men vem minns nu allt sådant.. Kom och fira att vi arbetat för fred och en tryggare värld redan i över 100 år, nästan alltid ! I programme finns ett par korta tal som inspiration för kvällens diskussioner: Fredsförbundets ordförande Tarja Cronberg och filosofen och aktivisten Thomas Wallgren. För musiken ansvarar Merikukka Kiviharju från PAND ( Artist for Peace) med sin trio . I slutet av kvällen kommer vi att se också eld-cirkus av Tulikansa gruppen framför Fredsstationen. Men det viktigaste med kvällen är alla de trevliga samtal vi har med andra fredsaktivister..

Varmt välkomna alla fredsaktivister!