Euroopan puolustusrahasto FAQ

Tämän julkaisun tarkoituksena on tarjota tietoa ja kriittinen analyysi Euroopan puolustusrahastosta. Työkalu on alunperin eurooppalaisen asekaupan vastaisen ENAAT-verkoston tuottama ja julkaisema, ja Euroopan unionin puolustusteolliseen tutkimus- ja kehitystyöhön kanavoimia rahoja tarkastellaankin rauhan näkökulmasta. Analyysi perustuu faktoihin ja lukuihin, jotka on helppo tarkistaa.

Tämän työkalun on tarkoitus on palvella sinua, olitpa puolustusrahastosta kiinnostunut kansalainen, itse päätöksentekijä, toimittaja tai järjestötoimija. Jotta tämä dokumentti palvelisi mahdollisimman hyvin laajaa yleisöä, se on pyritty tekemään niin helppokäyttöiseksi kuin mahdollista:

  • Voit valita suoraan kysymyksen johon haluat saada vastauksen, etenkin jos aihepiiri on pääsääntöisesti sinulle tuttu jo entuudestaan. Mikäli näin ei kuitenkaan ole, auttavat kysymykset sinua hahmottamaan järjestelmällisesti mistä puolustusrahastossa on kyse ja millaisia ongelmia siihen liittyy
  • Vastaukset on jaettu kahteen osaan: ensin on lyhyempi ja yleisempi vastaus josta käyvät ilmi keskeisimmät seikat, tätä seuraa ’lue lisää’ -osio, joka pureutuu kysymykseen syvällisemmin ja antaa yksityiskohtaisempaa tietoa ja taustaa sekä faktoja ja tilastoja jotka tukevat näkemystämme

Huom! Työkalua päivitetään. Löydät kaikki kysymykset vastauksinaan englanniksi ENAAT:in sivuilta.

 

Osa I: Mikä on Euroopan puolustusrahasto?

Miten EU säädökset ja lait syntyvät?

Tämä kysymys ansaitsisi oman tietopakettinsa! Mutta tiivistettynä:

Euroopan komissio ei koskaan säädä lakeja, mutta se on ainoa elin EU:ssa, joka voi tehdä lakiehdotuksen tai -luonnostelman. Näistä ehdotuksista käyvät keskustelua ja lopulta äänestävät sekä Euroopan parlamentti että kunkin jäsenmaan hallitukset (Eurooppa-neuvostoissa). Useimmiten kansalliset hallitukset tekevät päätökset määräenemmistöllä, kun taas Euroopan parlamentti yksinkertaisella äänienemmistöllä.

EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä sekä yleiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä päättävät kuitenkin vain jäsenvaltiot, yleensä yksimielisyyden periaatetta noudattaen. Euroopan parlamentti voi antaa asiasta ainoastaan ei-sitovia lausuntoja.

Mikä on EU:n puolustusrahasto? Kuinka paljon rahaa siihen tarkalleen ottaen tullaan käyttämään?

Euroopan komissio perusti virallisesti Euroopan puolustusrahaston 7. heinäkuuta 2017. Rahasto koostuu erilaisista julkisista rahoitusmekanismeista, joiden tarkoituksena on rahoittaa sotilastuotteiden ja –teknologioiden tutkimus- ja kehitysprojekteja.

Pääasiallisia rahoituksen saajia tulevat olemaan yritykset ja tutkimusryhmät jotka toimivat tällä alalla. Keskeisimmät painotukset tulevat olemaan ”uraauurtavissa” teknologioissa kuten autonomisissa järjestelmissä (ml. lennokit), älykkäässä tiedustelussa (intelligence surveillance) sekä kyber- ja meriturvallisuudessa.

Rahasto koostuu kahdesta osasta: sen tarkoituksena on EU:n sotilaallisen suorituskyvyn vahvistaminen ja täten EU:n strategisen riippumattomuuden lisääminen. Toiseksi sen halutaan lisäävän työpaikkoja sekä taloudellista kasvua Euroopassa tukemalla teollisuutta ja kilpailukykyä tällä sektorilla.

  • Vuosien 2017-2020 aikana yhteensä 590 miljoonaa euroa tullaan kohdistamaan rahaston kautta sotilasteollisuuteen.
  • Vuosina 2021-2027 suunniteltu budjetti tulee olemaan vähintään 10,5 miljardia euroa (1,5 miljardia euroa/vuosi).
  • Nämä varat tullaan ottamaan EU:n budjetista, ja jäsenmaiden odotetaan täydentävän rahastoa omilla panostuksillaan 2 miljardia euroa vuodessa vuosina 2017-2020, ja tämän jälkeen vähintään 28 miljardia euroa vuosina 2021-2027.

Mistä EU:n osuus rahoitukseen tulee? Onko jäsenvaltoiden osallistuttava Euroopan puolustusrahaston rahoittamiseen?

Hidden content

Käytetäänkö muita EU:n rahoitusmekanismeja sotilaallisiin tarkoituksiin?

Hidden content

Mitä tarkoitetaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pilottihankkeella ja valmistelutoimilla?

Hidden content

Millainen on ehdotus Euroopan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyvästä tutkimusohjelmasta (European Defence Research Programme, EDRP)?

Hidden content

Millainen on esitys eurooppalaisesta puolustustutkimuksen ohjelmasta (European Defence Industrial Development Programme - EDIDP)?

Hidden content

Miten päätös eurooppalaisesta puolustusteollisuuden kehittämisohjelmasta (EDIDP) tullaan tekemään?

Hidden content

Kuinka suuri osa puolustusrahaston projektien kuluista katetaan EU:n varoista?

Hidden content

Kuka omistaa EU:n rahoittaman tutkimus- ja kehitystyön tulokset?

Hidden content

Puolustus- ja sotilasasiat eivät kuulu Euroopan komissiolle. Miksi se silti on tehnyt esityksen niistä?

Hidden content

Mikä on ollut aseteollisuuden rooli Euroopan puolustusrahaston perustamisessa?

Hidden content

Miten rauhanjärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan toimijat ovat vaikuttaneet?

Hidden content