– 12.3.2018

Maailma koulussa -seminaari Turun yliopistolla 5.4.2018

Globaalikasvatusta toteuttavat järjestöt toivottavat Sinut, tuleva opettaja tai kasvatuksesta kiinnostunut, lämpimästi tervetulleeksi Maailma koulussa -seminaariin ja sen yhteydessä pidettävälle järjestötorille!

Aika: to 5.4.2018 klo 10:15-15:30

Paikka: Turun yliopisto, Educarium, Assistentinkatu 5

Millaisia taitoja lapset ja nuoret tarvitsevat tämän päivän ja tulevaisuuden maailmassa? Mitä on globaalikasvatus ja miten se linkittyy opetussuunnitelmiin? Voiko opettaja muuttaa maailmaa?

Seminaarissa sukelletaan opetussuunnitelman painotuksiin ja pohditaan opettajan roolia globaalikasvattajana. Järjestöjen työpajoissa tutustutaan käytännönläheisesti globaalikasvatuksen toteuttamiseen koulussa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu seminaariin tai sen osioihin verkkolomakkeella perjantaihin 30.3.mennessä. Yhteen työpajaan mahtuu noin 20 osallistujaa ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Järjestötori ja infopiste

Seminaarin yhteydessä järjestetään Educariumin aulassa klo 9:30 alkaen koko päivän mittainen järjestötori. Torilla voit tutustua järjestöjen tuottamiin opetusmateriaaleihin ja kopata mukaasi kiinnostavimmat vinkit. Torin yhteydessä on myös seminaarin infopiste, josta löytyvät tiedot työpajaluokista.

Aikataulu

10:15-11:45 Luento: Opettajana muuttuvassa maailmassa Edu I – Hanna Niittymäki Rauhankasvatusinstituutti ja Salla Kuuluvainen Plan International Suomi

11:45-12:30 Lounastauko

12:30-13:55 Työpajat, osa 1

 1. Amnesty: Ihmisoikeuksien puolustaminen koulussa ja maailmalla – teoriasta toimintaan
 2. Suomen YK-liitto: Kestävän kehityksen tavoitteet toiminnallisesti
 3. Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus
 4. Ihmisoikeusliitto: Ihmisoikeudet osaksi opetusta – mitä ihmisoikeudet ovat, miten niitä voi opettaa?
 5. Rauhankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa
 6. Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus
 7. Opettajat ilman rajoja: Understanding the context of developing countries and humanitarian crisis, debunking the stereotypes in aid work
 8. Taksvärkki: Oikeesti! Lapsen oikeuksia opettamaan

13:55-14:05 Tauko

14:05-15:30 Työpajat, osa 2

 1. Amnesty: Ihmisoikeuksien puolustaminen koulussa ja maailmalla – teoriasta toimintaan
 2. Suomen YK-liitto: Kestävän kehityksen tavoitteet toiminnallisesti
 3. Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus
 4. Taksvärkki: Oikeesti! Lapsen oikeuksia opettamaan
 5. Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus
 6. Plan International Suomi: Vihapuheesta dialogiin -työpaja
 7. Rauhankasvatusinstituutti: Läntisen tuolla puolen
 8. Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta lasten ja nuorten kanssa?

Työpajojen kuvaukset

1. Amnesty International: Ihmisoikeuksien puolustaminen koulussa ja maailmalla – teoriasta toimintaan

Työpajassa tutustutaan toiminnallisiin keinoihin ja todellisiin tarinoihin, joiden kautta voimaannuttaa oppilaita puolustamaan omia ja muiden oikeuksia. Esimerkkinä toimii Amnestyn Brave -kampanja, jossa toimitaan rohkeiden ihmisoikeuspuolustajien tukena, eläydytään heidän tarinoihinsa sekä opitaan myös omien oikeuksien puolustamisesta. Saat pajasta mukaasi erilaisia keinoja syventää oppilaiden ymmärrystä ihmisoikeuksista sekä innostaa heitä ottamaan kantaa ja toimimaan kun oikeuksia loukataan.

2. Suomen YK-liitto: Kestävän kehityksen tavoitteet toiminnallisesti

Pajassa tutustutaan uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja sekä YK:n päätöksentekoon muun muassa toiminnallisen ja oppilaskeskeisen Malli-YK-kokoussimulaation avulla. Pajassa pohditaan, mitä kestävä kehitys on ja miten kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät laaja-alaisissa opetuskokonaisuuksissa ja koulun arjessa. Harjoittelemme Malli-YK-kokoussimulaatiota, joka on dialoginen tapa käsitellä kestävän kehityksen teemoja tai vaikkapa koulussa esiintyviä haasteita.

Menetelmä tukee aktiivista kansalaisuutta sekä tarjoaa erinomaisen tavan perehtyä valtioiden erilaisiin poliittisiin näkemyksiin ja neuvotteluiden merkitykseen. Menetelmä sopii erityisesti yläkouluihin ja lukioihin, mutta pajan toiminnallisia tehtäviä voidaan hyödyntää myös alakouluissa.

3. Opinkirjo: Maailmankansalaiseksi lähiympäristössä – alakoulun yhteiskunnallinen kasvatus

Työpajassa perehdytään toiminnallisiin menetelmiin, joiden tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita vaikuttamaan ensin lähiympäristöönsä ja sitä kautta laajemmin ympäröivään maailmaan. Työpajassa pohditaan alakoulun yhteiskunnallista kasvatusta, maailmankansalaisen taitoja ja niiden kehittymistä sekä tutustutaan konkreettisiin työtapoihin ja harjoitteisiin, joiden avulla asiaan voidaan tarttua opetuksessa. Työpajassa hyödynnetään alakoulun yhteiskunnalliseen kasvatukseen soveltuvaa Yks, kaks toimimaan! -materiaalia ja Maailmanpaja-oppaan globaalikasvatustehtäviä.

4. Ihmisoikeusliitto: Ihmisoikeudet osaksi opetusta – mitä ihmisoikeudet ovat, miten niitä voi opettaa?

Työpaja tarjoaa perustiedot ihmisoikeuksista ja uusia ideoita niiden opettamiseen. Tutustumme oikeuksiin erityisesti lasten ja nuorten arjen näkökulmasta, lisäksi luomme katsauksen Suomen tämän hetkiseen ihmisoikeustilanteeseen. Yhdessä otamme haltuun ihmisoikeuskasvatuksen menetelmiä ja jaamme hyviä käytäntöjä, miten ihmisoikeuksia voi sisällyttää osaksi eri oppiaineiden opetusta.

Työpajan tavoitteena on tiedollisen sisällön ohella antaa inspiraatiota ja innostaa ihmisoikeusperusteisuuden näkyväksi tekemiseen koko kouluyhteisössä.

5. Rauhankoulu: Tarinallisuus ja draama globaalikasvatuksessa

Rauhankoulun pajassa syvennytään draaman keinoin globaaleihin kehityskysymyksiin ja empatiakasvatukseen. Osallistujat pääsevät kokemaan Keniaan sijoittuvan draamatarinan, jonka teemoina ovat eriarvoisuuden vähentäminen, lapsen oikeudet ja yhteisöllinen ongelmanratkaisu.

Draamatarina on kehyskertomus, jossa tarinaa kuljetetaan matalan kynnyksen draamaharjoitteiden avulla. Menetelmät antavat mahdollisuuden eläytyä toisen asemaan sekä tarkastella asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Toimintamallia voi soveltaa eri ikäisille. Pajassa avataan draaman taustalla olevaa pedagogista ajattelua. Opetusmateriaali jaetaan osallistujille. Työpajan toteuttaa: Suomen Rauhanliiton Rauhankoulu.

6. Seta: Normitietoisuus: sukupuolinormit ja kasvatus

Setan työpajassa tutustutaan normitietoiseen kasvatukseen sekä erityisesti sukupuolinormeihin ja niiden ilmenemiseen koulumaailmassa. Normitietoisuus on keskeistä kiusaamisen ennaltaehkäisyssä ja kaikkien lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Työpajassa tutkitaan normeja ja pohditaan, miten haitallisia normeja voidaan kyseenalaistaa ja purkaa. Työpaja antaa valmiuksia toteuttaa pops:iin kirjattua perusopetuksen tehtävää lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.

7. Opettajat ilman rajoja: Understanding the context of developing countries and humanitarian crisis, debunking the stereotypes in aid work

The workshop introduces the concepts of humanitarian aid, development assistance and the perpetuation of stereotypes through some fundraising campaigns. As part of Global Citizenship Education, this workshop provides critical information about current practices in humanitarian and developmental assistance that are harmful for recipient countries.

The workshop also focuses on NGOs that provide a positive impact in the helped communities. During the workshop there will be discussions on the stereotypes of poor countries and the need to debunk them. During the workshop we will watch some NGOs fundraising videos and analyse their methods to attract the attention of the public.

8. Taksvärkki: Oikeesti! Lapsen oikeuksia opettamaan

Jokainen opettaja on ihmisoikeuskasvattaja! Työpaja antaa konkreettisia ja innostavia välineitä lapsen oikeuksien käsittelyyn opetuksessa. Työpajassa tutustutaan toiminnallisiin harjoitteisiin, joissa yhdistyvät lasten oma arvopohdinta ja kokemuksellisuus. Niiden tavoitteena on tehdä lapsen oikeuksia tutuksi ikätasoon sopivalla tavalla. Työpajassa pohditaan lapsen oikeuksien toteutumiseen vaikuttavia asioita niin Suomessa kuin globaalisti sekä tapoja vaikuttaa ja toimia lapsen oikeuksien puolesta.

Materiaalina toimii Taksvärkki ry:n suosittu Oikeesti! Lapsen oikeuksien menetelmäopas, jonka osallistujat saavat maksutta mukaansa. Oppaan menetelmät tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja sopivat eri oppiaineisiin sekä osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia.

9. Suomen Lähetysseura: Uskontojen lukutaito ja vuorovaikutus

Uskonnot ja katsomukset ovat osa kulttuuriamme. Miten “luemme” katsomusten moninaisuutta ympärillämme ja minkälaisia mielikuvia saamme niistä mediasta? Miten voidaan lisätä katsomusdialogista osaamista? Miten uskonnonvapaus ja sananvapaus liittyvät toisiinsa?

Työpajassa käsittelemme näitä kouluissa mietintää herättäviä, ajankohtaisia kysymyksiä. Harjoituksissa pohdimme katsomusten moninaisuutta, niihin liitettyjä stereotypioita ja harjoittelemme käytännön dialogitaitoja toiminnallisten oppimateriaalien avulla.

10. Plan International Suomi: Vihapuheesta dialogiin -työpaja

Vihapuheesta on tullut voimistuva ilmiö, johon lapset ja nuoret törmäävät arjessaan. Miten vihapuhetta voi käsitellä nuorten ja lasten kanssa tavoilla, jotka lisäävät erilaisten maailmankuvien ymmärtämistä, empatiaa ja dialogia erilaisissa todellisuuksissa elävien ihmisten välillä?

Planin vihapuheesta dialogiin -työpajassa opitaan mitä eroa on vihapuheella ja vihaisella puheella, miksi vihapuhe ei kuulu sananvapauden piiriin ja miten yhteiskunnan valtarakenteet vaikuttavat vihapuheen taustalla. Työpajassa kokeillaan osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla vihapuheeseen voidaan kehittää ratkaisuja yhdessä nuorten kanssa.

11. Rauhankasvatusinstituutti: Läntisen tuolla puolen

Uuden mediakasvatusmateriaalin kohderyhmänä on yläkoulu ja toinen aste. Pajassa analysoidaan mediatekstejä ja -kuvia sekä tutkitaan sitä, miten länsimaisuus ja ei-länsimaisuus näyttäytyy esimerkiksi viihteessä.

12. Pakolaisapu: Miten käsitellä pakolaisuutta lasten ja nuorten kanssa?

Pakolaisuus puhuttaa: aihe on jatkuvasti esillä niin mediassa kuin arjen keskusteluissa, ja herättää kysymyksiä myös lasten ja nuorten keskuudessa. Työpaja tarjoaa tietoa pakolaisuudesta sekä antaa vinkkejä ja välineitä käsitellä ilmiötä oppilaiden kanssa. Tutustut toiminnallisiin harjoitteisiin, joiden avulla voit esimerkiksi ohjata osallistujia asettumaan pakolaisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.

Järjestäjät

Maailma koulussa -seminaarin järjestää yhteistyössä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa kansalaisjärjestöjen globaalikasvatusverkosto. Verkostoa koordinoi kattojärjestö Kepa.

Yhteistyössä mukana: Amnesty International, Eettisen kaupan puolesta Eetti ry, Ihmisoikeusliito, Interpedia, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus, Maailmankoulu, Maan ystävät, Nuorten Akatemia, Opettajat ilman rajoja -verkosto, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Pelastakaa Lapset ry, Plan International Suomi, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhankoulu, Seta ry, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen Rauhanliitto, Suomen Unicef, Suomen YK-liitto, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, Taksvärkki ry, WWF Suomi.