Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry (0583906-7)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2019/1153, myönnetty 19.12.2019

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 19.12.2019 – 18.12.2020 koko Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.

Varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään maaliskuun 2021 loppuun mennessä rauhantyön tiedottamiseen sekä vaikuttamis- ja asiantuntijatyöhön väkivallattomuus- ja aseidenriisuntakysymyksissä. Varoilla katetaan materiaalituotannon kustannuksia (nettisivuaineistoja, aineistoja medialle, esitteitä, lehteä, asiantuntijaraporttien tekemistä) sekä vaikuttamis- ja valistustyön tilaisuuksien ja koulutuksien järjestämiskustannuksia Suomessa.