Keräyslupa

Rahankeräysluvan saaja
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry (0583906-7)

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/1563, myönnetty 4.12.2020. (Edeltävä lupa RA/2019/1153)

Toimeenpanoaika ja -alue
Lupa on voimassa 19.12.2o2o alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. (Edeltävä lupa voimassa 19.12.2019)

Varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään rauhantyön tiedottamiseen sekä vaikuttamis- ja asiantuntijatyöhön väkivallattomuus- ja aseidenriisuntakysymyksissä. Varoilla katetaan muun muassa työhön liittyvän materiaalituotannon kustannuksia, kuten  nettisivuaineistojen, median aineistojen, esitteiden, lehtien ja asiantuntijaraporttien tekemistä sekä vaikuttamis- ja valistustyön tilaisuuksien ja koulutuksien järjestämiskustannuksia Suomessa.