– 11.1.2019

Rauhankoulu hakee uusia ohjaajia

Rauhankoulu hakee ohjaajia Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle. Rauhankoulun ohjaajat vierailevat kouluissa ohjaamassa globaalikasvatuksen draamapajoja peruskoulun 5.-9. luokkalaisille kestävän kehityksen teemoista. Ohjaukset tehdään yhdessä ohjaajaparin kanssa ja ohjaamisesta maksetaan palkkio.

Odotamme sinulta:

  • innostusta toimia kestävän kehityksen toteutumiseksi
  • kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta sekä ryhmien ohjaamisesta
  • sitoutumista tehtävään vähintään kevätlukukaudeksi 2019

Arvostamme:

  • globaalikasvatuksen teemojen tuntemusta
  • kokemusta draaman työtavoista ja toiminnallisista menetelmistä

Tarjoamme sinulle:

  • koulutuksen tehtävään ja laadukkaita opetusmateriaaleja
  • kokemusta globaalikasvatuksesta, järjestötyöstä sekä draamapajojen ohjaamisesta
  • mahdollisuuden toimia kestävän kehityksen sekä osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa korostavan yhteiskunnan hyväksi
  • Rauhankoulun ohjaajayhteisön, jossa saa tukea ja voi jakaa kokemuksia sekä oppia muilta

Työ on luonteeltaan keikkatyötä, jota tehdään pääasiassa arkisin päiväsaikaan. Työkorvaus on 22 euroa opetustunnilta ja työpajan pituus on yleensä 3 tuntia. Rauhankoulun ohjaajat pystyvät itse vaikuttamaan työn aikatauluihin ja työ sopiikin esimerkiksi opiskelijalle. Ohjaustyötä tulee ohjaajaa kohden n. 6 – 30 tuntia lukukaudessa ohjaajan aikatauluista riippuen.

Rauhankoulun ohjaajia haetaan seuraaville alueille: pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku. Rauhankoulun ohjaukset pidetään pääsääntöisesti suomen kielellä, mutta myös ruotsinkielisille tunneille on kysyntää. Peruskoulutus on suomeksi.

Valittujen ohjaajien edellytetään osallistuvan peruskoulutukseen, joka on 2.-3.2.2019 Helsingissä. Koulutuksen ajat ovat lauantaina 2.2. klo 10:30-17 ja sunnuntaina 3.2. klo 11-16:30. Koulutuksesta ei makseta työkorvausta, mutta matkat korvataan.

Lisätietoja voi kysyä puhelimitse Annukka Toivoselta (050 597 9629) tai sähköpostitse osoitteesta rauhankoulu@rauhanliitto.fi
Hakijoita pyydämme jättämään vapaamuotoisen motivaatikirjeen (max 1 sivu) sekä cv:n.

Haku päättyy 24.01.2019 klo 17.
Työsuhteen tyyppi: Työkorvausperusteinen

Rauhankoulu järjestää koululuokille toimintapäiviä, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Keskeisiä teemoja ovat rauha, globaalit kehityskysymykset ja globaaliin vastuuseen kasvaminen. Keväällä 2019 Rauhankoulun kouluvierailuissa käsitellään Sambian tilanteesta kertovan draamatarinan avulla erityisesti eriarvoisuuden vähentämistä ja koulutuksen merkitystä tasa-arvoisen yhteiskunnan edellytyksenä sekä nuorten omaa toimijuutta kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Kevätkaudella 2019 Rauhankoulun kouluvierailut ovat osa Rauhanliiton hanketta “Etelän äänet globaalikasvatuksessa – nuoret toimijoina Sambiassa ja Suomessa.” Hanke on rahoitettu Frame, Voice, Report- hankkeen kautta Euroopan unionin rahoitustuella. Hankkeen sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.