– 18.8.2020

Rauhankoulun pajat kouluille syyskaudella 2020

Rauhankoulun piirroskuvassa vihreään pusakkaan pukeutunut nuori pitelee käsissään ruukkukasvia ja keltaiseen lyhythihaiseen huppariin pukeutunut lapsi istuu pyörätuolissa pidelleen ilmapalloa

Tilaa kouluvierailijat – tarjoa oppilaillesi ajatuksia herättävät globaalikasvatuksen työpajat!

Rauhankoulu tarjoaa koululaisryhmille työpajoja, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Lukuvuonna 2020-2021 pajat toteutetaan koronatilanteen mukaan joko lähiopetuksena, etäyhteyksin tai sään salliessa ulkona. Toimintaa on Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulu-toiminta on kouluille maksutonta.

Mikä Rauhankoulu?

Rauhankoulu on suunnattu peruskoulun 4.-9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Rauhankoulussa opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, vaikuttamisen taidoista ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.

Toiminnalliset menetelmät ja draaman työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat helposti lähestyttäviksi. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Lähiopetuksena toteutettavat Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta työpajasta sekä ennakko- ja välitehtävästä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on tarkastella teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Etäyhteyksin tai ulkotiloissa pidettävien globaalikasvatuksen pajojen kesto on yleensä 90 minuuttia. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia menetelmiä.

Rauhankoulun pajoja ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa. Toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.

Missä Rauhankoulun pajat pidetään?

Pajat pidetään epidemiatilanteen mukaan joko koulunne sisätiloissa, ulkona tai etäyhteyksin. Rauhankoulun ohjaajat noudattavat THL:n hygieniaohjeita ja pitävät turvavälin oppilaisiin sekä koulunne henkilökuntaan.

Kyselyt ja varaukset sähköpostitse:
rauhankoulu@rauhanliitto.fi.

Lisää tietoa puh. 050 597 9629 ja nettisivuillamme rauhankoulu.fi

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Syyslukukauden 2020 toiminta toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.