– 17.8.2017

Rauhankoulun toimintapäivät syksylle 2017

Tilaa oppilaillesi ajatuksia herättävät globaalikasvatuksen toimintapäivät!

Rauhankoulu tarjoaa koululuokille ja opiskelijaryhmille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Vaasan alueella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja laaja-alaista osaamista, toimivat ilmiöpohjaisen oppimisen tukena ja oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Rauhankoulu-toiminta on kouluille maksutonta.

MIKÄ?

Rauhankoulu on suunnattu peruskoulun 4.-9. luokille ja lukioryhmille. Toimintapäivien aikana opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, ihmisoikeuskysymyksistä, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.Toiminnalliset menetelmät ja draaman työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat helposti lähestyttäviksi. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta Rauhankoulu-päivästä sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä. Rauhankoulu-päiviä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.

Globaalikasvatuksen sisällön painotuksia on mahdollista muokata opettajan ja luokan toiveiden mukaan. Lisää tietoa toimintapäivien sisällöistä löydät täältä.

MISSÄ?

Pääkaupunkiseudulla Rauhankoulu toimii Rauhanasemalla (Veturitori 3) Itä-Pasilassa.

Turussa, Tampereella ja Vaasan alueella rauhankouluohjaajat tuovat toimintapäivät kouluun. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, jossa pulpetit voidaan siirtää sivuun.

MILLOIN?

Rauhankoulua toteutetaan koko syyslukukauden 2017 ajan. Rauhankoulun toimintakokonaisuus muodostuu kahdesta toimintapäivästä (kesto 2-3 tuntia), sekä ennakko- ja välitehtävistä. Toimintapäivät eivät ole peräkkäisiä päiviä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi.

MITEN?

Kyselyt ja varaukset sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi
Lisää tietoa myös puhelimitse: 050 597 9629
ja nettisivuillamme: www.rauhankoulu.fi

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n yhteistä globaalikasvatustoimintaa, joka noudattaa YK:n yleisiä rauhankasvatustavoitteita. Rauhankoulun hanketta toteutetaan vuosina 2017-2018 ulkoministeriön globaalikasvatustuella.