– 5.4.2022

Rauhankasvatuksen työpajat: teemoina pakolaisuus ja kestävä rauha

Rauhankoulu tarjoaa yläkouluille ja toiselle asteelle työpajoja ajankohtaisista rauhankysymyksistä lähiopetuksena ja etäyhteyksin. 

Keväälle 2022 on vielä vapaana pakolaisuutta ja rauhan teemoja käsitteleviä työpajoja lähiopetuksena Turun ja Tampereen seudun kouluille. Etäyhteyksin työpajat voi tilata kouluihin kaikkialle Suomessa. Työpajat ovat kouluille maksuttomia.

Työpajoissa syvennytään ajankohtaisiin rauhankysymyksiin ja pakolaisuuteen Afganistaniin tai Etelä-Sudaniin sijoittuvien tarinoiden kautta. Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla pohditaan konfliktien taustalla olevia juurisyitä sekä harjoitellaan maailmankansalaisen taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, toisen asemaan asettumista ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista. Teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle yleensä kahdesta työpajasta (kesto 90 min per paja) sekä ennakkotehtävästä. Räätälöinti on mahdollista ryhmän mukaan.

Tilaa työpajat ryhmällesi!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä sähköpostitse: kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai puhelimitse 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Huomioithan, että nämä työpajat eivät sovellu ryhmille, joissa on pakolaistaustaisia oppilaita. Työpajoissa käytettävät eläytymismenetelmät voivat herättää vahvojakin tunteita ja aiheet tulla lähelle, mikäli osallistujilla on omakohtaista kokemusta pakolaisuudesta.

Työpajojen sisällöt

Lähiopetukseen: Nhialin tarina pakolaisuudesta (kesto 90 min + 90 min)

Tositapahtumiin perustuva tarina kertoo 14-vuotiaan eteläsudanilaisen nuoren pakomatkasta aseistautuneiden joukkojen hyökätessä hänen kotikyläänsä Etelä-Sudanissa sisällissodan alkaessa vuonna 2013. Pakomatkallaan Nhial päätyy pakolaisleirille Ugandaan. Nhialin tarinan kautta tutkitaan globaaleja kehityskysymyksiä, aseellisen konfliktin taustalla olevia juurisyitä, sekä tarkastellaan sodan aiheuttamia seurauksia yksilön ja nuoren ihmisen näkökulmasta. Jälkimmäisessä pajassa tarina sidotaan Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteisiin ja tarkastellaan pakolaisuuden taustalla olevia syitä sekä kestävän rauhan rakentamista. 

Lähiopetuksessa käytämme kehyskertomuksia, joissa tarinaa kuljetetaan toiminnallisesti matalan kynnyksen draaman työtapojen avulla. Osallistujilla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta draamatyöskentelystä.

Etäyhteyksin: Rabian ja Malalain matka (kesto 90 min + 45 min TAI 75 min + 75 min)

Työpajassa eläydytään Afganistaniin ja Pakistaniin sijoittuvaan tarinaan ja seurataan kahden nuoren tytön pakomatkaa Euroopan halki Suomeen. Teemoina ovat pakolaisuus ilmiönä, globaalit rauhan ja kehityksen kysymykset, Kestävän kehityksen (Agenda 2030) sosiaalinen ulottuvuus, vaikuttamisen keinot sekä nuorten oma toimijuus kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Tarina perustuu todellisiin olosuhteisiin.

Työtapoina käytämme tarinallisuutta, eläytymismenetelmiä ja pohdintatehtäviä. Osallistamme opiskelijoita Mentimeter-sovelluksen avulla.

Etäyhteyksin pidettävissä työpajoissa opiskelijat voivat olla lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä ryhmään.

 

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Rauhankoulun kevään 2022 toimintakokonaisuudet toteutetaan osana EU-rahoitteista ”Peace School on Migration” -hanketta, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.