– 8.4.2019

Fredsförbundets vårmöte 2019

Valkoinen ja vihreä rauhanmerkki

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry håller sitt stadgeenliga vårmöte, söndagen den 28.4.2019 kl. 12.00 på Fredsstationen, Loktorget 3, i salen.

På mötesagendan är de ärenden som enligt Fredsförbundets stadgar skall behandlas under vårmötet, såsom verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2018 samt revisionsberättelsen. Vid sammanträdet tillsätts också ett valberedningsutskott med tanke på personvalen vid höstmötet.

Röstberättigade är medlemsföreningarnas representanter men alla andra är också välkomna att delta!

Vi har inbjudit FN-förbundets Helena Laukko att inleda till mötesdeltagarna om Agenda 2030 målsättningarna och arbetet.