Ge en immateriell gåva!

Nu kan du glädja nära och kära med en immateriell gåva och ett vackert kort! Fredsförbundets immateriella gåva är samtidigt ett stöd för viktigt fredsarbete.

När du har köpt en fredsgåva får du ladda ner ett elektroniskt kort där gåvan beskrivs. När kortet är nerladdat kan du skicka det som sådant eller ta en utskrift och skicka till den som ska få gåvan. Kortets bildmotiv av VT Määttänen visar småfåglar och en kärve i form av ett fredsmärke.

Så här ger du en immateriell gåva:

  1. Gör en engångsdonation på webben. Välj själv vilket belopp du vill ge. För närvarande finns donationssidan tyvärr bara på finska.
  2. Ladda ner kortet. När du gjort donationen kommer du till en sida där du kan ladda ner ett elektroniskt kort om gåvan. Du kan välja om du vill ha kortet på finska eller på svenska, och det nerladdade kortet kan du skicka som sådant eller ta en utskrift och skicka till den som ska få gåvan.
  3. Din gåva hjälper oss att bedriva långsiktigt påverkningsarbete för hållbar fred och nedrustning. Vi producerar och sprider information om aktuella fredsfrågor och kampanjerar bland annat för kärnvapennedrustning, förbud av robotvapen och striktare reglering av vapenhandel.

 

Ge en immateriell gåva