– 30.1.2019

Rauhankoulun pajat kouluille – kevät 2019

Rauhankoulun piirretty kuvituskuva, jossa ryhmä lapsia ja nuoria

Tilaa oppilaillesi ajatuksia herättävät globaalikasvatuksen draamapajat!

Rauhankoulu tarjoaa koululaisryhmille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Kevätkaudella toimintaa on Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulu-toiminta on kouluille maksutonta.

Mikä Rauhankoulu?

Rauhankoulu on suunnattu peruskoulun 5.-9. luokille. Rauhankoulussa opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.

Toiminnalliset menetelmät ja draaman työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat helposti lähestyttäviksi. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta työpajasta (kesto 2-3 tuntia/ paja) sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on tarkastella teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Rauhankoulu-päiviä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusien opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Globaalikasvatuksen sisältöjen painotuksia on mahdollista muokata opettajan ja luokan toiveiden mukaan.

Missä Rauhankoulun draamapajat järjestetään?

Rauhankoulun ohjaajat tuovat globaalikasvatuksen pajat kouluun. Tilaksi sopii esimerkiksi suurehko luokkahuone, jossa pulpetit voidaan siirtää sivuun. Rauhankoulun toimisto sijaitsee Rauhanasemalla (Veturitori 3) Itä-Pasilassa Helsingissä.

Milloin voitte tulla kouluumme?

Rauhankoulua toteutetaan koko kevätlukukauden ajan. Rauhankoulun toimintakokonaisuus muodostuu kahdesta draamapajasta (kesto 2-3 tuntia/ paja), sekä ennakko- ja välitehtävistä. Rauhankoulun pajat eivät ole peräkkäisiä päiviä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi.

Miten tilaan Rauhankoulun?

Kyselyt ja varaukset sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Lisää tietoa myös puhelimitse 050 597 9629
ja nettisivuillamme www.rauhankoulu.fi

Rauhankoulun FVR-hankkeen logot

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Kevään 2019 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan Euroopan unionin rahoitustuella FVR-hankkeen kautta. Toimintakokonaisuuksien sisällöstä vastaa Suomen Rauhanliitto, eikä niiden voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.