– 6.4.2021

Opettaja, varaa keväälle globaalikasvatuksen etäpajat!

Viisi nuorta ja iloista opiskelijaa katsovat tietokoneen näyttöä.

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen työpajat ovat varattavissa keväälle 2021. Vapaita aikoja on huhti- ja toukokuulle.

Pajat on saatavilla etäyhteyksin kouluille eripuolille Suomea. Tampereen alakouluille on tarjolla myös ulkona pidettävien globaalikasvatuksen draamapajoja. Pajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Rauhankoulun työpajat on suunnattu peruskoulun 5.-9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Ne käsittelevät globaalia vastuuta ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, terveystiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

“Hyvin toteutettu, ajatuksia herättelevä. Kokonaisuus oli erinomainen! Kuulin tätä palautetta myös opiskelijoilta; olivat jääneet pohtimaan aihetta!” – lukion opettajan palaute

Rauhankoulun varaukset rauhankoulu@rauhankoulu.fi tai 050 597 9629 / Annukka Toivonen.

Etäpajojen toteutus

Kevätkaudella pajat pidetään pääsääntöisesti etäyhteyksin. Opettaja ja oppilaat voivat olla luokkatilassa tai etäopetuksessa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan.

Etäpajan kesto on kaksi oppituntia (2 x 45 min). Lukioryhmille etäopetus voidaan tiivistää 75 minuuttiin. Vierailu toteutetaan koulunne alustan välityksellä (Teams/ Meet). Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia.

Alakoulun 5.-6. luokkien pajat ovat toiminnallisia – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta. 

Paja oli hyvin rytmitetty, oli tekemistä ja kuuntelemista hyvässä rytmissä. Tehtävät olivat monipuolisia.

”Erityisesti kiitettävää pajassa oli arjen tekojen ja vaikuttamisen keinojen käsittely. Meillä on ollut kovassa pohdinnassa,  miten työstää alakoulun oppilaiden kanssa globaaleja haasteita ilman, että oppilaissa herää epätoivo tai ilmastoahdistus – Tämä Rauhankoulun paja vastasi juuri tähän!”

Ulkopajat Tampereen alakoululaisille 

Koronatilanteen salliessa 4.-6. -luokille on tarjolla ulkona, koulun pihalla tai lähiluonnossa pidettäviä globaalikasvatuksen draamapajoja. Tampereen kouluille on vielä vapaita aikoja 19.4. alkaen. Ulkopajoissa yhdistyvät draaman työtavat  ja yhdessä tekeminen globaalikasvatuksen teemojen ympärillä. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Rauhankoulun ohjaajat noudattavat THL:n hygieniaohjeita ja pitävät turvavälin oppilaisiin sekä koulunne henkilökuntaan. 

”Tarkoin pohdittu ja suunniteltu kokonaisuus. Toimii hyvin myös ulkona! Erittäin tärkeä sisältö kestävään kehitykseen liittyen.”

Globaalikasvatuksen työpajojen sisältö

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan. 

  • Peruskoulun 5.-9. luokkien pajat tukevat perusopetuksen opetussuunnitelman (POPS2014) tavoitteita.
  • Lukioryhmien työpajat tukevat LOPS2021 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista. 

Opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia eettiseen pohdintaan, kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan vaateteollisuuteen liittyvän esimerkin kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Työpajan aikana osallistujia ohjataan ymmärtämään, miten omat valinnat ja teot kytkeytyvät globaalin keskinäisriippuvuuden kautta yhteisöjen, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvointiin sekä vastuulliseen maailmankansalaisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret rohkaistuvat toimimaan eettisesti kestävien ratkaisujen puolesta, sekä saavat mahdollisuuksia ratkaisujen yhdessä ideointiin.

Varaa nyt Rauhankoulua ryhmällesi!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä 

  • Puhelimitse: 050 597 9629 / Annukka Toivonen 
  • tai sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Vuosina 2021-22 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.