Opetussuunnitelma

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia (POPS2014, LOPS2015) ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata ryhmän toiveiden mukaan.

Oppiaineet, joihin opettajat ja koulut enimmäkseen tilaavat Rauhankoulu-päiviä, ovat elämänkatsomustieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, uskonto ja terveystieto. Muidenkin aineiden opettajat ovat luonnollisesti tervetulleita.

Rauhankoulun toiminnan tavoitteet löytyvät perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmista (OPS2016).

Perusopetus

Arvopohjana perusopetuksessa ovat

  • elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • kasvu rauhaan
  • yhdenvertaisuusperiaate
  • hyvinvoinnin ja demokratian kunnioittaminen
  • aktiivinen toimijuus kansalaisyhteiskunnassa

Laaja-alaiset aihekokonaisuudet

Rauhankoulun teemojen kanssa yhteneviä perusopetuksen laaja-alaisia aihekokonaisuuksia ovat

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Globaalikasvatus on osa koulujen perustehtävää

Laaja-alaisten kokonaisuuksien lisäksi globaalikasvatuksen teemoja linkittyy kaikkien oppiaineiden sisältöihin. Lapsille ja nuorille on tarkoitus tarjota osallistavasti mahdollisuus eläytyä toisen henkilön asemaan ja haastaa heitä toimimaan globaalikasvatuksen ja OPS:in arvojen puolesta kouluarjessa.

Toiminnalliset menetelmät ja draamakasvatuksen työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat Rauhankoulun toimintapäivissä helposti lähestyttäviksi.