Opetussuunnitelma

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmia (POPS 2014, LOPS 2021) ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata ryhmän toiveiden mukaan.

Oppiaineet, joihin opettajat ja koulut enimmäkseen tilaavat Rauhankoulun työpajoja, ovat elämänkatsomustieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, uskonto ja filosofia. Myös muiden aineiden opettajat voivat tilata Rauhankoulun pajoja ryhmilleen.

Rauhankoulun toiminnan tavoitteet löytyvät perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmista.

Perusopetus

Arvopohjana perusopetuksessa ovat

  • elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen
  • kasvu rauhaan
  • yhdenvertaisuusperiaate
  • hyvinvoinnin ja demokratian kunnioittaminen
  • aktiivinen toimijuus kansalaisyhteiskunnassa

Laaja-alaiset aihekokonaisuudet

Rauhankoulun teemojen kanssa yhteneviä perusopetuksen laaja-alaisia aihekokonaisuuksia ovat

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Globaalikasvatus on osa koulujen perustehtävää

Laaja-alaisten kokonaisuuksien lisäksi globaalikasvatuksen teemoja linkittyy kaikkien oppiaineiden sisältöihin. Lapsille ja nuorille on tarkoitus tarjota osallistavasti mahdollisuus eläytyä toisen henkilön asemaan ja haastaa heitä toimimaan globaalikasvatuksen ja OPS:in arvojen puolesta kouluarjessa.

Toiminnalliset menetelmät ja draamakasvatuksen työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat Rauhankoulun pajoissa helposti lähestyttäviksi.

Globaalikasvatus lukio-opetuksessa

Rauhankoulun työpajat tukevat LOPS 2021 laaja-alaista osaamista, erityisesti eettisyyttä, vuorovaikutusosaamista, yhteiskunnallista osaamista sekä globaaliosaamista. 

Rauhankoulun pajoissa opiskelijat saavat mahdollisuuden tutkia ja harjoitella maailmankansalaisen taitoja ja etiikkaa YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n mukaisesti. Rauhankoulu kannustaa osallistujia eettiseen pohdintaan, kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun.