– 15.11.2019

Fredsförbundets höstmöte 2019

Itä-Pasilassa sijaitseva Rauhanasema keväällä

Fredsförbundets stadgeenliga höstmöte hålls söndagen 24.11.2019 kl. 12 i den stora salen på Fredsstationen, Helsinfors.

Vid mötet behandlas de ärenden som förbundets stadgar föreskriver at skall behandlas vid höstmötet, bl.a.:

  • verksamhetsplan oc bdget för år 2020
  • val av ordförande och två viceordförande för år 2020
  • val av styrelsemedlemmar oc suppleanter i stället för dem som är i tur att avgå
  • beslut om medlemsavgift

Röstberättigade är medlemsföreningarnas representanter men alla andra är också välkomna att delta!

Vi börjar med sopp-lunch. Utrikesministerns statssekreterare Johanna Sumuvuori inleder om aktuellt utrikespolitik.