Styrelse

Fredsförbundets medlemmar är fredsorganisationer samt understödande privatpersoner.

Under verksamhetsåret har vi två egentliga möten; vårmötet mars-april och höstmötet under september-oktober.

Fredsförbundets styrelse ansvarar för verksamheten och ekonomin. Styrelsens arbete undertöds av arbetsutskottet som förberäder ärenden och förverkligar beslut mellan styrelsemötena.

Fredsförbundets kansli på Fredsstationen jobbar på heltid verksamhetsledare och knaslichef, på deltid informatö samt sakkunnig i global fotsran, och i mån av möjlighet någon projektanställd.

Fredsförbundets styrelse 2022

Ordförandena

Tarja Cronberg, ordförande
Risto Pontela, viceordförande
Marianne Laxén, viceordförande

Styrelsemedlemmar

Sirpa Aitosalo, 2021-2022
Britta Hannus-Gullmets 2021-2022
Mirjam Lukola 2021-2022
Kalle Sysikaski 2021-2022
Kari Välimäki 2021-2022

Timo Virtala 2022 – 2023
Ulla Mikkola, 2022- 2023
Folke Sundman 2022 – 2023
Jaakko Ellisaari 2022-2023
Hasan Akintug  2022-2023

Suppleanter

Vappu Taipale
Karoliina Nykopp
Kimmo Wilska
Ingvat Smeds