Styrelse

Fredsförbundets medlemmar är fredsorganisationer samt understödande privatpersoner.

Under verksamhetsåret har vi två egentliga möten; vårmötet mars-april och höstmötet under september-oktober.

Fredsförbundets styrelse ansvarar för verksamheten och ekonomin. Styrelsens arbete undertöds av arbetsutskottet som förberäder ärenden och förverkligar beslut mellan styrelsemötena.

Fredsförbundets kansli på Fredsstationen jobbar på heltid verksamhetsledare och knaslichef, på deltid informatö samt sakkunnig i global fotsran, och i mån av möjlighet någon projektanställd.

Fredsförbundets styrelse 2019

Ordförandena

Tarja Cronberg, ordförande
Risto Pontela, viceordförande
Marianne Laxén, viceordförande

Styrelsemedlemmar

Jaakko Ellisaari, 2018-2019
Kaisa Kopsa, 2018-2019
Jyrki Lappalainen, 2018-2019
Folke Sundman, 2018-2019
Timo Virtala, 2018-2019

Sirpa Aitosalo, 2019-2020
Brita Hannus-Gullmets, 2019-2020
Mirjam Lukola, 2019-2020
Kalle Sysikaski, 2019-2020
Laura Sankilampi, 2019-2020

Suppleanter

Vappu Taipale
Bror Myllykoski
Isik Ulubas
Kimmo Wilska