Styrelse

Fredsförbundets medlemmar är fredsorganisationer samt understödande privatpersoner.

Under verksamhetsåret har vi två egentliga möten; vårmötet mars-april och höstmötet under september-oktober.

Fredsförbundets styrelse ansvarar för verksamheten och ekonomin. Styrelsens arbete undertöds av arbetsutskottet som förberäder ärenden och förverkligar beslut mellan styrelsemötena.

Fredsförbundets kansli på Fredsstationen jobbar på heltid verksamhetsledare och knaslichef, på deltid informatö samt sakkunnig i global fotsran, och i mån av möjlighet någon projektanställd.

Fredsförbundets styrelse 2020

Ordförandena

Tarja Cronberg, ordförande
Risto Pontela, viceordförande
Marianne Laxén, viceordförande

Styrelsemedlemmar

Sirpa Aitosalo, 2019-2020
Britta Hannus-Gullmets, 2019-2020
Mirjam Lukola, 2019-2020
Kalle Sysikaski, 2019-2020
Laura Sankilampi, 2019-2020

Jaakko Ellisaari, 2020-2021
Salla Kivekäs, 2020-2021
Jyrki Lappalainen, 2020-2021
Folke Sundman, 2020-2021
Timo Virtala, 2020-2021

Suppleanter

Vappu Taipale
Kimmo Wilska
Calle Koskela
Isik Ulubas