– 14.1.2022

Fredsförbundet informerar utrikesminister Blinken: majoriteten av finländarna är inte på väg att söka medlemskap i NATO

Fredagen den 14.1.2022

Finlands Fredsförbund har sänt ett kort brev till USA:s utrikesminister Anthony Blinken och informerat att majoriteten av finländarna inte stöder att gå med i NATO, eller att gå med i en militär allians överhuvudtaget.

Enligt den senaste undersökningen (december 2021) som utfördes av Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI var 53 % av den åsikten att Finland borde förbli alliansfritt och 51 % motsatte sig anslutning till NATO. Endast 25% av de som svarade förhöll sig positivt till eventuell anslutning till NATO. Samma frågor har regelbundet ställts i undersökningar från och med 1996 och varje gång har en majoritet stött alliansfrihet.

Även inom NATO ser man att stödet från medlemsländernas medborgare är centralt och värdefullt, därför vill Fredsförbundet informera utrikesminister Blinken om finländarnas åsikter i frågan.