– 26.10.2020

Kärnvapenförbudsavtalet träder i kraft – Den 50. ratificeringen inlämnad

50 ratifiointia! YK;n ydinasekieltosopimus astuu voimaan.

Som en lämplig present på FN:s 75-årsdag den 24 oktober 2020 ratificerade Honduras som den 50. staten avtalet om förbud mot kärnvapen (Treaty to Prohibit Nuclear Weapons, TPNW). Avtalet träder nu i kraft om 90 dagar, dvs. den 22 januari 2021. Avtalet förbjuder tillverkning, innehav och bruk av kärnvapen samt också hot att använda kärnvapen.

”Det här utgör en milstolpe i arbetet att minska kärnvapenhotet”, säger den ena koordinatorn Kati Juva för kärnvapennedrustningsnätverket ICAN Finland. ”Nu är kärnvapnen inte bara omoraliska, utan också olagliga.”

Insikten att ett kärnvapenkrig skulle leda till katastrofala humanitära konsekvenser bidrog starkt till att ett förbudsavtal förhandlades fram i FN år 2017. Samarbetet mellan de kärnvapenfria staterna och det globala medborgarsamhället spelade en avgörande roll i att avtalet kom till stånd. Det internationella nätverket för ett kärnvapenförbud ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) belönades med Nobels fredspris år 2017 för sin insats.

”Kärnvapnen är alltför farliga för att bestämmanderätten över dem enbart skall lämnas till kärnvapenmakterna, såsom de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd, och deras allierade. Det är fråga om hela mänsklighetens framtid”, säger Fredsförbundets ordförande Tarja Cronberg.

Finland har inte undertecknat förbudsavtalet och var inte ens med om att förhandla om dess innehåll i FN. Tre regeringspartier stöder undertecknandet av avtalet, men i regeringsprogrammet konstateras bara att Finland följer med sakens utveckling. En gallupundersökning senaste år visade att 84% av finländarna stödde en anslutning till förbudsavtalet.

”Man kan inte samtidigt vara en kärnvapenmotståndare och ändå samtycka till kärnvapeninnehav. Finland måste välja sida: vill vi verkligen avskaffa kärnvapnen eller vill vi godkänna att kärnvapenmakterna innehar en rätt att med sina vapen hota hela mänskligheten”, säger ICAN Finlands andra koordinator Claus Montonen.