– 28.5.2020

Rauhankoulun pajat kouluille

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin.

Rauhankoulu tarjoaa koululaisryhmille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Rauhankoulu-toiminta on kouluille maksutonta. Toimintaa on Turussa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Ruotsinkielinen toiminta keskittyy Uudenmaan alueelle.

Syksyn 2020 varauksia voi tehdä elokuun alusta lähtien. Mikäli järjestöjen kouluvierailut eivät ole koronatilanteen vuoksi mahdollisia, suunnitteilla on myös etäyhteyksin pidettäviä pajoja.

Mikä Rauhankoulu?

Rauhankoulu on suunnattu peruskoulun 4.-9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Rauhankoulussa opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, vaikuttamisen taidoista ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.

Toiminnalliset menetelmät ja draaman työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat helposti lähestyttäviksi. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Lähiopetuksena toteutettavat Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta työpajasta (kesto 2-3 tuntia/ paja) sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on tarkastella teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Rauhankoulun pajoja ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Globaalikasvatuksen sisältöjen painotuksia on mahdollista muokata opettajan ja luokan toiveiden mukaan.

Missä Rauhankoulun draamapajat järjestetään?

Rauhankoulun ohjaajat tuovat globaalikasvatuksen pajat kouluun, mikäli lähiopetus on koronatilanteen kannalta mahdollista. Tilaksi sopii esimerkiksi suurehko luokkahuone, jossa pulpetit voidaan siirtää sivuun. Syyskaudella 2020 Rauhankoulu tarjoaa koululaisryhmille lyhyempiä työpajoja etäyhteyksien avulla, mikäli järjestöjen kouluvierailut eivät ole mahdollisia koronatilanteen vuoksi.

Milloin voitte tulla kouluumme?

Rauhankoulua toteutetaan koko syyslukukauden 2020 ajan. Lähiopetuksena toteutettava Rauhankoulun toimintakokonaisuus muodostuu kahdesta draamapajasta (kesto 2-3 oppituntia/ paja), sekä ennakko- ja välitehtävistä. Rauhankoulun pajat eivät ole peräkkäisiä päiviä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi. Mikäli paja toteutetaan etäyhteyksin, on pajan kesto 1-2 oppituntia.

Miten tilaan Rauhankoulun?

Syksyn 2020 varaukset sähköpostitse 10.8. alkaen: rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Lisää tietoa myös puhelimitse 050 597 9629 ja nettisivuillamme rauhankoulu.fi

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Vuonna 2020 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.