– 14.1.2020

Boka Fredsskolan åt din grupp vårterminen 2020

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Erbjud dina elever en
tankeväckande dramaverkstad inom global fostran!

Fredsskolan kombinerar arbetsmetoder inom global fostran och drama. Skolbesök i Nyland under vårterminen 2020 kan nu bokas.

Verksamheten är kostnadsfri för skolorna. År 2019–2020 finansieras verksamheten med utrikesministeriets stöd för global fostran.

Vad är Fredsskolan?

Fredsskolan riktar sig till grundskolans årskurser 4–9 och studerande på andra stadiet.  I Fredsskolan behandlas globala utvecklingsfrågor, frågor om hållbar utveckling, sätt att påverka och växa till globalt ansvarstagande.

Praktiska arbetssätt och dramametoder gör att teman inom global fostran blir lättillgängliga. Genom drama övar eleverna problemlösningsförmåga samt att leva sig in i någon annans position och inta olika synsätt.

Fredsskolans aktivitetshelheter består av två verkstäder under olika dagar, samt för- och mellanuppgifter för varje grupp. I den första verkstaden undersöks det utvalda temat från individens perspektiv med hjälp av en dramaberättelse.

Efter den första träffen får gruppen en mellanuppgift, genom vilken ämnet fördjupas och förs närmare elevernas vardagsliv. Sedan är tanken att betrakta temat ur ett bredare perspektiv, namnge fenomen och tänka ut sätt att handla för att bygga en hållbar framtid. Fredsskolans verkstäder leds av två utbildade ledare.

Fredsskolan stöder de nya läroplanerna och mångsidig kompetens samt fungerar som ämnesövergripande metod. Tyngdpunkten för innehållet inom global fostran kan skifta enligt lärarens och gruppens önskemål.

Läs mer om Fredsskolans innehåll här:
https://rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu/undervisning/drama-berattelser/

Var ordnas dramaverkstäderna?

Fredsskolans ledare besöker din skola under aktivitetsdagarna. Som arbetsrum fungerar till exempel ett större klassrum där borden kan flyttas åt sidan.

När kan ni besöka vår skola?

Fredsskolan är verksam under hela vårterminen 2020. Aktivitetshelheten består av två aktivitetsdagar (längd 2–3 timmar) samt för- och mellanuppgifter.

Förfrågningar och bokningar: fredsskolan@rauhanliitto.fi eller 041 31 77 611.