– 8.11.2019

En stor majoritet av finländarna stöder förbud mot kärnvapen

Infograafi: 87 % suomalaisista kannattaa ydinaseiden kieltämistä

84% av finländarna är av den åsikten att Finland bör underteckna FN:s avtal om kärnvapenförbud, framgår det av opinionsundersökning som närverket ICAN Finland låtit utföra. I undersökningen ställdes två frågor, varav den första kartlade stödet mot ett totalförbud av kärnvapen och den andra hur Finland bör förhålla sig till Kärnvapenförbudsavtalet.

  • På frågan ”Stöder ni ett totalt förbud av kärnvapen?” svarade 87% av de tillfrågade ja, 8% nej och 5% hade ingen åsikt.
  • På frågan ”Anser ni att Finland bör underteckna FN:s avtal om ett kärnvapenförbud?” svarade 84% av de tillfrågade ja, 8% nej och 8% hade ingen åsikt.

ICAN Finland nätverkets koordinatorer Kati Juva och Claus Montonen tycker att resultatet är utmärkt. ”Finländarna förstår klart att kärnvapnen utgör ett verkligt hot. I och med försämringen av de internationella relationerna har också risken för ett kärnvapenkrig ökat. Det enda sättet att undvika det är att kärnvapnen förbjuds och skrotas ner”, konstaterar Juva.

”Finland har i FN förklarat att landet stöder alla allvarligt menade försök till kärnvapennedrustning och Finland vill gärna ansluta sig till dem. Förbudsavtalet utgör det allvarligaste försöket hittills att åstadkomma ett totalt kärnvapenförbud, och är det enda kärnvapennedrustningsinitiativet som framskrider i dag. Finland bör underteckna förbudsavtalet och bör stöda det på alla fora”, säger Montonen.

Resultaten stämmer väl överens med dem i en liknande undersökning, som tidigare i år genomfördes i Sverige. 85% av svenskarna anser att Sverige bör underteckna förbudsavtalet. Frågorna i den finländska undersökningen svarar mot dem i den svenska. Opinionen i de länder i EU som hyser kärnvapen på sin mark är också klart emot kärnvapen; det framgår ur en undersökning som ICAN låtit göra.

Avtalet om ett förbud mot kärnvapen godkändes i FN i juli 2017. Det har hittills undertecknats av 79 stater och 33 stater har ratificerat det. Avtalet träder i kraft då 50 stater ratificerat det. Finlands utrikespolitiska ledning har tillsvidare inte stött avtalet.

ICAN Finland är ett nätverk av finländska organisationer som arbetar för ett internationellt förbud mot kärnvapen och är en del av den internationella ICAN-kampanjen (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). ICAN belönades med Nobels fredspris år 2017 för sitt arbete att åstadkomma ett kärnvapenförbudsavtal.

Medlemsorganisationerna i det finländska nätverket är De Hundras Kommitté i Finland, Fredsförbundet, Fredskämparna, Läkares sociala ansvar, Tekniken i livets tjänst och Vapenvägrarförbundet.