Om oss

Rauhankoulun piirretty kuvituskuva, jossa ryhmä lapsia ja nuoria

Fredsskolan är Finlands Fredsförbunds verksamhetsform, som år 2019-2020 finansieras med utrikesminieteriets stöd för global fostran. I Fredsskolan funderar man på orsakerna till vardagliga och globala konflikter, på mänskliga rättigheter och människors möjligheter att utan våld verka för en bättre värld.

Vi har verksamhet i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Vasa och på andra svenska orter. År 2019 riktas den svenskspråkiga verksamheten till Nyland.

Vi erbjuder

  • Aktivitetsdagar för grundskolor, gymnasier och andra skolor. I Fredsskolan håller vi inga föreläsningar – med dramametoder får vi igång aktiva, diskuterande och engagerande versamhetsdagar!
  • Utbildning för pedagoger. Vi utbildar årligen nya ledare för aktivitetsdagarna. Vi erbjuder också utbildningar för lärare och pedagoger i vilka vi erbjuder nya redskap för arbete med barn och unga.
  • Pedagogiskt material. Materialet ger läraren en möjlighet att behandla Fredsskolans teman genom olika praktiskt engagerande metoder före och efter aktivitetsdagen.