För årskurserna 4-6

Lärarens synpunkt

Dagens lärare har i uppgift att fostra våra elever till global ansvarsfullhet och en livsstil som främjar jämlikhet. M. K. Gandhi utvärderade sin roll som lärare och fostrare så här:

”För att vara deras verkliga lärare måste jag beröra deras hjärtan. När hjärtan blir berörda, kan tänkesättet förändras och då får vi händer och fötter i rörelse.”

Följande fraser är enligt mig inte tillräckliga för att väcka empati: ”Försök tänka dig hur det känns för den andra!” eller ”Skulle du själv vilja bli behandlad på det där viset?” Vi behöver verkliga upplevelser.

Fredsskolan erbjuder ett utmärkt sätt för lärarna att verkligen beröra elevernas hjärtan. Speciellt dramaberättelserna om Jane samt om Rabias och Malalais resa väcker en förstående empati. I berättelserna lever man sig in i de här personernas liv på ett sätt som gör dem till levande människor.

Eleverna ges möjlighet att reflektera över utmaningar som de här personerna har upplevt, och eleverna kana också leva sig in i val som de här personerna gjort, som om man befann sig i en verklig situation. I arbetet med dramaberättelserna är det utöver att väcka känslor centralt att föra fram flera synvinklar genom olika personer. Eleverna får också en möjlighet att öva sina egna samarbets-, problemlösnings, dialog- och världsmedborgarfärdigheter.

Jag rekommenderar varmt alla lärare att beställa Fredsskolans aktivitetshelheter. Man får mest ut av besöket då man bearbetar Fredsskolans teman i den egna gruppen både innan aktivitetsdagarna och efteråt. Fredskolans ledare ger sakkunnig hjälp i hur man kan använda sig av undervisningsmaterialet för global fostran.

Speciallärare Hanna Niittymäki

Berättelser för elever i årskurs 4-6

I utbudet våren 2020:

Jane, vid utkanten av Dandora

”Papperspåsar är speciellt värdefulla”, berättar Atieno, som är ordförande för gruppen Dandoras kvinnor. De kvinnor som flitigt arbetar med att plocka och sälja vidare återvinningsbart avfall på Dandoras avstjälpningsplats förtjänar mellan 50 cent och 2 euro om dagen. Dandoras avstjälpningsplats är en av Kenyas största och den enda i sitt slag i huvudstaden Nairobi.

Tonåriga barn borde vara i skolan, men mitt på dagen är det många av dem som kommer till sina mammors hjälp på avstjälpningsplatsen. I slutet av året borde Jane, 13 år, klara av de prov som behövs för att få avgångsbetyg från lågstadiet. Ändå hjälper hon sin mamma med arbetet och sköter om sin sjuka lillasyster hemma. Det är inte alls givet att Jane klarar av att slutföra sin skolgång.

Genom berättelsen får deltagarna reflektera kring kvinnors och flickors ställning och skolgångens betydelse för barn och unga. Berättelsen baseras på verkliga situationer och förhållanden. Den utspelar sig i Östafrika, i Kenyas huvudstad Nairobi.

Teman som kan behandlas genom berättelsen: globala utvecklingsfrågor och FN:s mål för hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, jämbördighet, aktivt medborgarskap och eget aktivt agerande för att bygga en hållbar framtid.

Berättelsen lämpar sig för elever i årskurs 4 och äldre.

 

Även i utbudet:

Rabias och Malalais resa

Berättelsen handlar om två 13-åriga flickors flyktresa genom Mellanöstern och Europa till Finland år 2015. Malalai, den ena av berättelsens huvudpersoner, är hemma från Afghanistans huvudstad Kabul. Hon har skadats av en landmina, som hon trampade på som liten flicka. Malalais mamma jobbar aktivt för kvinnors rättigheter och utbildning. Själv drömmer Malalai om att studera till ingenjör.

I Rabias familj är man inte van att tänka att kvinnor skulle behöva utbilda sig. Rabias mamma är hemmamamma och Rabia är familjens första läskunniga flicka. Rabia föddes som flykting i Peshawar och hon har aldrig varit i Afghanistan.

Flickornas berättelser förenas då Malalais mamma bestämmer sig för att fly till Peshawar på grund av att hennes dotter utsatts för hot. Men det är i Peshawar som den egentliga resan börjar. Genom dramaberättelsen kan vi undersöka flyktingskap och de komplexa orsaker som ligger bakom på 2010-talet. Berättelsen baserar sig på en verklig situation, men personerna är fiktiva.

Teman som kan behandlas genom berättelsen: flyktingskap som fenomen, orsaker till flyktingskap, globala utvecklingsfrågor och FN:s mål för hållbar utveckling, aktivt medborgarskap och att växa till globalt ansvarstagande.

Aktivitetshelheten riktar sig till 11-15-åringar.

Nabila vill gå i skola

Nabila är ett 8-årigt hittebarn, vars dagar går åt till hushållsarbete hemma och till att sköta sina fosterföräldrars barn i ett slumområde i utkanten av en större stad. Hon drömmer om att bli arkeolog, eftersom hon då skulle få åka till pyramiderna och studera spår från forntida glansdagar. Men först måste Nabila gå i skola.

Genom den fiktiva dramaberättelsen, som utspelar sig i Sudans huvudstad Khartoum, får eleverna bekanta sig med freds- och utvecklingsfrågor. Teman som kan behandlas genom berättelsen: FN:s utvecklingsmål, Barnkonventionen, betydelsen av skolgång, framtidsdrömmar, samarbete.

Berättelsen lämpar sig för årskurs 3-4.