Utbildning för studerande

Är du intresserad av berättelser från världen, jämbördighet, global fostran, handlingsbaserade metoder och material för att behandla de här temana. Välkommen till utbildningen, som ordnas av Fredsskolan och Institutet för Fredsfostran rf.!

Utbildningen tar upp dramametoder och deltagande metoder i enlighet med global fostran inom de nya läroplanerna.

Deltagarna får under utbildningen delta i en resa där man lär sig genom att uppleva. Utbildningen bygger på Fredsskolans dramametoder och Världsskolans material för global fostran.

Information om nya utbildningsdagar finns på Aktuellt-sidan. Ta kontakt om du vill beställa en kostnadsfri utbildning.