– 13.8.2019

Fredsskolans verkstäder i skolor i huvudstadsregionen

Rauhankoulun piirroskuvassa on neljä iloista lasta ja nuorta

Erbjud dina elever en
tankeväckande dramaverkstad inom global fostran!

Åt skolgrupper erbjuder Fredsskolan aktivitetshelheter som kombinerar arbetsmetoder inom global fostran och drama. Verksamheten är kostnadsfri för skolorna.  År 2019-2020 finansieras verksamheten med utrikesministeriets stöd för global fostran. På svenska är Fredsskolan aktiv främst i huvudstadsregionen. 

 

Fredsskolans skolbesök är fullbokade för hösten 2019. Preliminära bokningar kan göras för vårterminen 2020.

Vad är Fredsskolan?

Fredsskolan riktar sig till grundskolans årskurser 4–9 samt studerande på andra stadiet.  Under aktivitetsdagarna behandlas globala utvecklingsfrågor, frågor om hållbar utveckling, sätt att påverka och växa till globalt ansvarstagande.

Praktiska arbetssätt och dramametoder gör att teman inom global fostran blir lättillgängliga. Genom drama övar eleverna problemlösningsförmåga samt att leva sig in i någon annans position och inta olika synsätt.

Fredsskolans aktivitetshelheter består av två Fredsskolan-dagar samt för- och mellanuppgifter för varje grupp. Under den första aktivitetsdagen undersöks det utvalda temat från individens perspektiv med hjälp av en dramaberättelse.

Efter den första träffen får gruppen en mellanuppgift, genom vilken ämnet fördjupas och förs närmare elevernas vardagsliv. Efter den andra aktivitetsdagen är tanken att betrakta temat ur ett bredare perspektiv, namnge fenomen och tänka ut sätt att handla för att bygga en hållbar framtid. Fredsskolan-dagarna leds av två utbildade ledare. 

Fredsskolans aktivitetshelheter stöder de nya läroplanerna och mångsidig kompetens samt fungerar som ämnesövergripande metod. Tyngdpunkten för innehållet inom global fostran kan skifta enligt lärarens och gruppens önskemål.

Läs mer om verkstädernas innehåll här:
https://rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu/undervisning/drama-berattelser/

Lapsen kädet pitelevät maapallokuvioitua palloa

Var ordnas dramaverkstäderna?

Fredsskolans ledare besöker din skola under aktivitetsdagarna. Som arbetsrum fungerar till exempel ett större klassrum där borden kan flyttas åt sidan. Fredsskolans kansli finns på Fredsstationen i Östra Böle i Helsingfors (Loktorget 3).

När kan ni besöka vår skola?

Fredsskolan är verksam under hela höstterminen 2019. Aktivitetshelheten består av två aktivitetsdagar (längd 2–3 timmar) samt för- och mellanuppgifter.  Aktivitetsdagarna är inte på varandra följande dagar, utan det finns tillräckligt med tid mellan dem för att utföra mellanuppgiften.

Förfrågningar och bokningar per e-post: fredsskolan@rauhanliitto.fi. 
Närmare information per telefon 041 31 77 611
och på vår webbplats: https://rauhanliitto.fi/sv/rauhankoulu/