Bli frivillig

Rauhanasemalaiset pitävät käsissään sotilasmenoja vastustavan kampanjan kylttejä Rauhanasemalla 2017

Det finns gott om arbete inom fredsrörelsen, vare sig du är intresserad av att göra något i mindre skala eller att påverka den beslutfatlandet säkerhetspolitiska frågor. Du kan delta genom att bli medlem av någon av Fredsförbundets medlemsorganisationer, genom att ta del i någon av våra kampanjer eller genom att anmäla dig som frivillig till olika evenemang.

Vi publicerar flera tidningar vilka gärna tar emot nya medarbetare. Det är också viktigt och önskvärt att fredsfrågorna får synlighet i andra medien. Den som vill debatera kan vända sig till förbundet så att få aktuell information.

Fredsförbundet ordnar evenemang i anknytning till sina kampanjer runt om i landet. Kanske vi kunde ordna en kampanj på din hemort med hjälp av just din insats!

Kom med!

Kontakta oss: rauhanliitto@rauhanliitto.fi