Organisation

Sormet pitelevät vihreäsävyistä rauhanmerkkikorua vaaleaa taustaa vasten

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund är en medborgarorganisation som arbetar för fred och som är sakkunnig i fredsfrågor. Förbundet fungerar som takorganisation för 16 andra finländska fredsorganisationer. Medlemsföreningarna är av olika typer, bl.a Vapenvägrarförbundetet, Kristna fredsrörelsen eller lokala fredsorganisationer.

Fredsförbundet arbetar globalt för krishantering, medling och fredsbyggande. Vi stöder FN:s arbete och deltar i internationella kampanjer för att förbjuda och begränsa användningen av omänskliga vapen som klustervapen eller utvecklande av automatiserade robotvapen. Vi arbetar också för kärnvapennedrustning och en effektivare kontroll av vapenhandel.

Fredsförbundet ägnar sig åt intressebevakning av fredsfrågorna på flera olika plan. Det viktigaste uppgifterna är att påverka finländarnas tänkesätt både på ett personligt plan och på beslutsfattarnivå i riksdagen och olika ministerier.

Genom fredsfostran och särskilt genom Fredskolan strävar Fredsförbundet efter att främja en ickevålds- och fredskultur i hela världen, på längre sikt. I Fredsskolan ordnas vi aktivitetsdagar för skolelever och studiegrupper där man använder dramametoder.

Fredsförbundet är en aktiv medlem av International Peace Bureau (IPB), världens äldsta globala fredsorganisation med ett brett verksamhetsfält. Dessutom samarbetar förbundet med flera nordiska och europeiska fredsorganisationer. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Stöd oss

Man kan bli understödande medlem i Fredsförbundet.