Historien

Mustavalkoisessa kuvassa joukko Rauhanliiton aktiiveja istuu kalliolla ja katsoo kameraan vuonna 1929
Aktörerna av Fredsförbundet 1929

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund är partipolitiskt och religiöst obundet. Organisationen hade en föregångare redan under autonomins tid i Finland åren 1907-1913. Organisationens verksamhet förbjöds efter första världskrigets utbrott.

Det nuvarande Fredsförbundet grundades år 1920 under namnet Finlands Fredsförbund – Förening för Nationernas Förbund. Fredsförbundet grundades av Felix Iversen, Arvi Grotenfelt, Aarne Selinheimo och poeten Onerva.

I Fredsförbundets första verksamhetsprogram tog man upp teman som fortfarande är aktuella: internationell rätt, icke-våldslig medling i konflikter, avstående från fiendebilder, nedrustning och fredsfostran.

Till rörelsens grundare i Finland hörde aktiva människor från olika områden, såsom den kristna freds- och arbetarrörelsen, nykterhetsorganisationer, kvinnorörelsen och universitetsvärlden.

Bland aktörerna under Fredsförbundets första tider fanns sådana kända gestalter i Finlands historia som riksdagsmännen och professorerna Leo Mechelin och Väinö Voionmaa, fångarnas vän Mathilda Wrede, författaren Selma Anttila och doktor Maikki Friberg. Till Fredsförbundet hörde också Finlands mest kända vapenvägrare, Arndt Pekurinen, som sköts under kriget år 1941.

Mustavalkoisessa rintakuvassa puvun takkiin, kauluspaitaan ja kravattiin pukeutunut Felix Iversen seisoo puun vieressä ja pitelee hedelmää.
Felix Iversen

Under kriget var fredsorganisationens verksamhet svår. Bland annat fick den långvarige ordföranden Felix Iversen ett åtal för förtal på grund av en text som kritiserade Hitler. Trots svårigheterna lyckades Fredsförbundet hålla sig vid liv också under de svåraste tiderna.

Finlands Fredsförbund har ända från starten varit medlem i International Peace Bureau (IPB), som grundades 1892. IPB är idag världens äldsta och till verksamheten mest omfattande internationella nätverk för fred.

IPB:s fredsförbundare på fölisön på 20-taletfredsförbundare på fölisön på 20-talethistoriska samband med tanken på demokrati märks bland annat genom att dess grundare ett år senare var med och grundade den interparlamentariska unionen Inter-parliamentary Union. År 1910 fick International Peace Bureau Nobels fredspris för sin verksamhet.