Verksamhet

Rauhanasemalaiset pitävät käsissään sotilasmenoja vastustavan kampanjan kylttejä Rauhanasemalla 2017

Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund är en medborgarorganisation som arbetar för fred och som är sakkunnig i fredsfrågor. Vi fungerar som takorganisation för många finländska fredsorganisationer. Vi

 • håller aktivt kontakt med den internationella fredsrörelsen, kampanj- och aktionsnätverk.
 • bedriver kampanjer för att förbjuda kärnvapen och klustervapen och för en effektivare övervakning av vapenhandeln.
 • lobbar för effektivare konfliktförebyggande, civil krishantering och för att resurser som används till militär upprustning skall kanaliseras till mänsklig säkerhet.
 • ger ut webbtidningen Pax, är med i utgivningen av tidskrifterna Fredsposten och Ydin, publicerar litteratur och uttalanden i fråga om freds- och säkerhetspolitik.
 • verkar som sakkunnigorganisation, som hörs i riksdagen och ministerier i samband med beslutsfattningen om säkerhetspolitik.
 • diskuterar och påverkar både på finska och svenska. Lokalt fredsarbete bedrivs av aktiva lokalföreningar i Närpes, Helsingfors och Mariehamn.
 • fostrar kommande generationer i icke-våldskultur i Fredsskolan, utvecklar metoder för fredsfostran och utbildar handledare för fredsskolan.
 • arrangerar olika slags evenemang som de årligen återkommande Hiroshimadagen, FN:s internationella fredsdag och FN:s nedrustningsvecka.
 • tar vid behov till banderoller och arrangerar fredliga demonstrationer – till exempel kriget i Irak 2003, Finlands minpolitik och vapenhandel med länder som kränker mänskliga rättigheter har gett anledning till det.
 • stöder och skapar fredskultur, distribuerar utställningen Gandhi, King, Ikeda – Fred är mod och utarbetar som bäst en ny utställning Mänsklig säkerhet.
 • arrangerar i mån av möjlighet resor för aktivister till internationella seminarier och andra fredsevenemang.
 • driver ett bibliotek, där man kan finna böcker om fredsforskning, krig och konflikter, säkerhetspolitik, fredskultur och kampanjer samt utländska tidskrifter.

Det finns verksamhetsmöjligheter både för praktiskt inriktade och för dem som är intresserade av fredspolitikens innehåll och vill påverka den.

Fredsstationen i Böle är ett mångsidigt center för medborgaraktivitet, som upprätthålls av Fredsförbundet. Den gamla Fredriksbergs järnvägsstation har varit i Fredsförbundets ägo sedan år 1984.

Kom med!

Du kan bli frivillig i Fredsförbundet eller stöd oss som en understödande medlem.