– 25.8.2020

Kysymys maanpuolustustahdosta

Timo Virtala.

Suomalaisten maanpuolustustahtoa on jo 1970-luvulta asti mitattu kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” Viime vuosikymmeninä keskimäärin kolme neljästä suomalaisesta on vastannut tähän myöntävästi.

Minua häiritsee tuossa kysymyksessä kaksi asiaa. Ensinnäkin epätietoisuus siitä, mitä kysymyksellä tarkoitetaan. Jos sillä halutaan selvittää, kuten olen ymmärtänyt, onko suomalaisilla maanpuolustustahtoa, hyväksyvätkö suomalaiset aseellisen maanpuolustuksen ja/tai pitävätkö he sitä tärkeänä, miksi ei sitten kysytä näitä kysymyksiä suoraan?

Sen sijaan kysymyksessä mainitaan sanapari “kaikissa tilanteissa”, mikä antaa loputtomasti tilaa mielikuvitukselle ja saivarteluille. Entä jos äärioikeisto tai äärivasemmisto, marssilaiset tai vaikka The Flat Earth Society olisi tehnyt Suomessa vallankaappauksen, ja norjalaiset hyökkäisivät Suomeen vilpittömänä tavoitteenaan vapauttaa suomalaiset tuolta sortokoneistolta. Olisiko suomalaisten tuolloin mielestänne puolustauduttava aseellisesti?

En saivartele saivartelun ilosta, vaan haluan vain huomauttaa, että kysymys, jossa vastaaja joutuu pohtimaan vastaako kysymykseen kirjaimellisesti vai siihen mitä kysyjä todennäköisesti tarkoittaa, on huono kysymys.

Toinen asia, mikä tuossa kysymyksessä minua häiritsee, on sen loppuosa: “vaikka tulos näyttäisi epävarmalta.” Juuri sitä ennenhän oli mainittu “kaikissa tilanteissa.” Ikään kuin se tilanne, jossa tulos näyttää epävarmalta, ei kuuluisi kategoriaan “kaikissa tilanteissa”.

“Vaikka tulos näyttäisi epävarmalta” on tunteisiin vetoava lause. Tulee sellainen olo, että nyt minulta kysytään, arvostanko sisua, sitkeyttä ja rohkeutta. Onko jaloa uhrautua toisen ihmisen, isänmaan ja vapauden puolesta? Tulisiko meidän jatkaa taistelua, vaikka olisimme alakynnessä?

Mutta kun sitä ei kysytä. Sen sijaan “kaikissa tilanteissa” pitää sisällään muutkin skenaariot kuin sen talvisotatyyppisen tilanteen, joka monelle tulee mieleen “vaikka tulos näyttäisi epävarmalta” -lisäyksen takia. Esimerkiksi tilanteen, jossa tappio on varma.

Uskoakseni vastaukset olisivat hyvin erilaisia, jos kysymys olisi muotoiltu seuraavasti: Olisiko mielestäsi moraalisesti oikein tapattaa sotilaita taistelussa, jolla ei ole vaikutusta sodan lopputulokseen?

Ymmärrän kyllä että on vaikeaa luopua kysymyksestä, jota on kysytty vuosikymmeniä. Mahdollisuudella vertailla aiempien vuosien vastauksia on oma arvonsa. Mutta mielestäni kysymys on niin harhaanjohtava, ettei se mittaa totuudenmukaisesti suomalaisten maanpuolustustahtoa.

Myös alan tutkijat myöntävät, että maanpuolustustahto on niin moniulotteinen ilmiö, ettei sitä pysty selvittämään yhdellä kysymyksellä. Ei varsinkaan näin huonosti muotoillulla.

Timo Virtala

Kirjoittaja on Rauhanliiton hallituksen jäsen.

Rauhanliiton blogi tuo näkökulmia rauhanpolitiikkaan ja -kulttuuriin. Sen kirjoittajat ovat Rauhanliiton ja rauhanliikkeen toimijoita ja tutkijoita. Blogissa esitetyt näkökulmat eivät välttämättä täysin vastaa Rauhanliiton kantoja.