Robottiaseet

Entä jos sodassa elämästä ja kuolemasta päättäisivät robotit? Katso Rauhanliiton ja Sadankomitean kampanjavideolta, miksi robottiaseet pitää kieltää.

Robottiaseet – tai tappajarobotit – ovat aseita, jotka pystyvät liikkumaan, tähtäämään ja ampumaan täysin itsenäisesti. Autonomiset aseet edustavat sodankäynnin teknologioiden kehitystä: ne eivät vielä juuri ole käytössä, mutta useat valtiot kehittävät niitä.

Tällä hetkellä ainakin Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kiina, Israel, Etelä-Korea ja Venäjä kehittävät asejärjestelmiä, jotka olisivat pitkälti autonomisia valitessaan kohdetta ja päättäessään hyökkäyksestä. Jos tähän ei puututa, on riskinä päätyä uudenlaiseen asevarustelukilpaan tappajaroboteilla.

Kenen vastuu?

Robottiaseisiin liittyy useita eettisiä ja laillisia ongelmia. Vastuuta tappamisesta ja sodankäynnistä ei voi siirtää automatisoidulle koneelle. Robotti ei voi esimerkiksi tehdä riittävää eroa sotilaan ja siviilin välillä. Toisin sanoen: autonomiset aseet eivät täytä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden määrittelemiä sodankäynnin sääntöjä.

Sotimisen siirtäminen ihmisjoukoilta koneille voi alentaa kynnystä sotaan. Tällöin sodan inhimillinen hinta siirtyisi entistä enemmän siviilien kannettavaksi. Ei myöskään ole olemassa lainsäädäntöä, jossa määriteltäisiin kuka vastaa tappajarobotin teoista: joukkojen komentaja, ohjelmoija, robotin valmistaja vai robotti itse?

Tappajarobotit on kiellettävä ajoissa

Oikea hetki puuttua robottiaseisiin on nyt, kun ne ovat vielä kehittelyvaiheessa. Autonomisten aseiden kehittäminen, tuottaminen ja käyttäminen on kiellettävä. Sitä varten tarvitaan kansainvälinen sopimus ja sen rinnalle kattavia kansallisia säädöksiä.

Tappajarobotit kieltävää sopimusta on tähän mennessä koitettu saada aikaiseksi YK:n tavanomaisia aseita koskevan sopimuksen eli CCW:n puitteissa.

Vastuu robottiaseiden säätelystä ei ole vain valtioilla. Myös teknologiaa kehittävät yhtiöt ja tutkijat voivat sitoutua olemaan kehittämättä keinoälyä ja robotiikkaa aseisiin.

Meidän on huolehtittava, että päätösvalta tappavan voiman käytöstä pysyy ihmisillä. Rauhanliitto ja sen jäsenjärjestö Sadankomitea kuuluvat kansainväliseen autonomisten aseiden kieltoa vaativaan Campaign to Stop Killer Robots -verkostoon.

Ajankohtaista aiheesta