– 8.3.2022

Mitä meidän pitäisi oppia Ukrainasta?

Aseiden puhuessa mielemme valtaa ahdistus ja halu puolustaa hyökkäyksen kohteena olevaa  heikompaa osapuolta. Ukrainalaisten tukeminen tässä tilanteessa on itsestäänselvyys. Saman aikaisesti meidän on kuitenkin syytä miettiä sitä, miten tähän tilanteeseen on oikein tultu ja miten tästä sodasta päästään takaisin rauhan aikaan. 

Ukrainan sota ei ole minkään hetkellisen päähänpiston tulos vaan pitkän ja johdonmukaisen kehityksen seuraus. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen vähän aikaa toivon aika. Hyvin nopeasti  alettiin kuitenkin rajoittamaan vapaan kansalaistoiminnan mahdollisuuksia ja järjestöjen yhteyksiä  ulkomaisiin kumppaneihin on estetty johdonmukaisesti. Poliittiseen oppositioon on kohdistettu  tekosyihin perustuvia pidätyksiä ja osallistumista vapaisiin vaaleihin on rajoitettu mielivaltaisilla  tuomioistuinpäätöksillä. Taloudellista valtaa on keskittynyt yhä enemmän harvoille oligarkeille ja  ennenkaikkea vapaata mediaa on rajoitettu yhä tiukemmin jopa murhaamalla toimittajia. 

Kaikki edellä mainitut toimenpiteet ovat johtaneet Putinin itsevaltiuteen ja se on vahvistettu  elinikäisellä presidenttiydellä. Itsevaltaisille hallitsijoille kansa on vain väline oma vallan  pönkittämisessä ja laajentamisessa. Itsevaltiaat haluavat päästä historiaan suurina  kansanjohtajina tavallisen kansan kärsimyksistä riippumatta.  

Ensimmäinen opetus on se, että itsevaltiuden rakentumisen vaiheet on tunnistettava  mahdollisimman varhain. Poliittisen opposition toiminnan rajoittamiseen on puututtava välittömästi. Median vapaus ja itsenäisyys vallanpitäjistä on turvattava. On ollut surullista seurata  Venäjän tiedotusvälineiden uutisointia Ukrainan sodasta, jonka todellisesta luonteesta tavallisilla  venäläisillä on hyvin yksipuolinen, virheellinen ja etäinen kuva. Median ja toimittajien  eettisyydestä ja totuuteen pitäytymisestä pitää tehdä korkea moraalinen tavoite. Kun media on  poliittisen vallan ja taloudellisen eliitin sylikoira, totuus joutuu roskakoppaan. Näin kävi myös  Yhdysvalloissa, kun Trumpille myönteinen media levitti valeuutisia. Tämä on ruokkinut USA:n  väestön kahtiajakautumista. Samoin on käynyt venäläisten ja muun maailman väestöjen välillä  uutisoinnin ollessa yksipuolista erityisesti Venäjällä.  

Toinen opetus on se, että länsimaisen demokratiakäsityksen ehkä kaikkein tärkeimmästä asiasta eli vallan kolmijako-opista on syytä pitää kiinni. Toimeenpano-, lainsäädäntö- ja tuomiovallan on  kuuluttava eri elimille. Ilman tätä kolmijakoa valta keskittyy ja luo mahdollisuuden itsevaltiuden  kehittymiseen. Näin on käynyt sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä. Kun tähän kolmijakoon  lisätään myös neljäs valtiomahti eli vapaa tiedonvälitys, on tie yksinvaltiuteen kivikkoinen. 

Kolmas opetus on se, että itsevaltiutta kohti kehittyvien maiden kanssa ei sovi nöyristellä  hetkellisten taloudellisten intressien toivossa. Näyttävät tapahtumat, kuten olympialaisten  järjestäminen, tarjoavat itsevaltiutta tavoitteleville ja demokratiaa halveksiville hallitsijoille  tarvittavia sirkushuveja oman valtansa pönkittämiseen. Urheilu ja kulttuuri voidaan valjastaa  vääränlaisen kansalaisylpeyden luomiseen. Tästä varoitti jo presidentti Mauno Koivisto aikoinaan.  Erilaisilla tapahtumilla pönkitetään itsevaltaisen johdon taloudellista ja henkistä otetta väestöstä. 

Neljäs opetus on se, että sodilla ja sotimisella ei saavuteta koskaan lopullista ratkaisua. Kävi  Ukrainan sodassa miten tahansa, sodan haavat ulottuvat vähintään kolmanteen ja neljänteen  sukupolveen saakka. Venäläisten ja ukrainalaisten välit on tuhottu vuosikymmeniksi oli sitten 

maiden välillä raja tai ei. Väkivaltaisuudet eivät jää tähän. Ukrainan liittymisellä Natoon ei  myöskään parannettaisi syntyneitä avohaavoja. 

Viides oppi on se, että oma asennoitumisemme sotaan ja sen uhreihin on riippuvainen kriisien  maantieteellisestä etäisyydestä. Kauempaa sodan jaloista tuleville maahanmuuttajille tarjotaan  nihkeästi turvapaikkaa, mutta nyt olemme valmiita vastaanottamaan tuhansia ukrainalaisia.  Ukrainalaisten pitää olla tervetulleita, mutta miksi muiden sotien uhrit eivät ole tervetulleita?  Erilaisia Venäjän johtoon kohdistuvia boikotteja tulee jatkaa, mutta samalla on varottava  syyllistämästä yksittäisiä venäläisiä. Uskoisin, että useimmat suomalaiset olisivat tässä tilanteessa  valmiita antamaan turvapaikan esimerkiksi venäläisille aseistakieltäytyjille. 

Kuudes ja vaikein asia hahmottaa on kansallisten armeijoiden ja sotilasliittojen rooli suhteessa  itsevaltiaisiin ja kulloinkin vallassa oleviin johtajiin. Kansalliset armeijat ja laajat sotilasliitot ovat  väkivallan käyttämiseen varautuneita koneistoja, jotka voivat olla sekä demokraattisten että  itsevaltiaisten valtioiden käytössä. Armeijoiden toimintalogiikka ei perustu sodassa demokratiaan  vaan selkeisiin käskyvaltasuhteisiin. Tämän takia yksittäisellä venäläisellä sotilaalla tai hänen  lähimmällä päälliköllään ei ole käytännössä muuta vaihtoehtoa, kuin totella Putinia ja tuhota  ukrainalaisia ja Ukrainaa. Vieraalla maaperällä tapahtuvaa sotimista on varottava leimaamasta  isänmaalliseksi. Ukrainassa tällä hetkellä kaatuvien venäläisten sotilaiden hautaaminen  sankarivainajina tulee olemaan irvokas näytelmä. Samanlaista irvokkuutta on harrastettu myös  muissa maissa. 

Seitsemäs opetus on se, että sodassa kuolevat ja hautautuvat ensimmäisinä totuus, väestöä  koskevat muut ongelmat ja ajatus rauhanomaisten ratkaisujen mahdollisuudesta. Venäjän ja  Ukrainan sodan kuolonuhrien ja taloudellisten menetysten määrästä saadaan nyt värittynyttä tietoa ja lopullista oikeaa tietoa tulee olemaan vaikea saada. Väestön taloudellinen eriarvoisuus ja korruptio ovat todellisia ongelmia sekä Venäjällä että Ukrainassa. Koronan aiheuttamat kuolemat  ja sairastumiset katosivat uutisista Ukrainan sodan alkaessa. Sotatoimet ja tästä seuraava yleinen  varustautumisen kiihtyminen tulevat iskemään lopullisen niitin ilmastonmuutoksen torjumiseen.  Sodasta kieltäytymistä pidetään haihatteluna ja aseeseen tarttumista realismina. Lopullista  voittoa tavoitellaan samoilla aseilla ja samoin keinoin kuin millä sota on aiheutettu. 

Kahdeksas opetus on se, että tällaisessa tilanteessa on todella etsittävä ulospääsyä kriisistä ja  mietittävä sitä, miten jatkossa estetään tällaisten sotien syntyminen. Sotilaallinen ratkaisu  Ukrainassa suuntaan tai toiseen ei luo edellytyksiä rauhanomaiselle kehitykselle Euroopassa.  Lyhyellä aikavälillä ainoa keino on päästä eroon Venäjän itsevaltaisesta johtamisesta. Sotilaallisen  liittoutumisen laajentaminen ei ratkaise itsevaltaisen Putinin aiheuttamaa uhkaa, sillä hän on  selvästi ilmoittanut tavoitteekseen Venäjän imperiumin palauttamisen ja osoittanut sen myös  toimillaan. Suomen ja Ruotsin olisi edelleen pysyttävä liittoutumattomana ja säilytettävä asemansa välittäjänä sotilaallisten mahtien välillä. Sotilaallinen liittoutuminen ei muuta  maantieteellistä asemaamme. 

 

Kari Välimäki 

Suomen Rauhanliiton hallituksen jäsen

Rauhanliiton blogi tuo näkökulmia rauhanpolitiikkaan ja -kulttuuriin. Sen kirjoittajat ovat Rauhanliiton ja rauhanliikkeen toimijoita ja tutkijoita. Blogissa esitetyt näkökulmat eivät välttämättä täysin vastaa Rauhanliiton kantoja.