– 12.11.2018

Café Freden 22.11.: Pär Stenbäck om FN

Graffiti: Fred

Utgör FN:s säkerhtesråds permanenta medlemsstater ett hinder för världsfreden, har FN som institution försvagats?

Diskussion: 22.11. 2018 klo 18-20 på Luckan, Veranda

Adress: Georgsgatan 31, Helsingfors

Inledare: minister, pol.mag. Pär Stenbäck

Stenbäck varit en profilstark riksdagsman, undervisninggs-och utrikesminister samt partiordförande. Efter det har han arbetat i tolv år med humanitära uppdrag för Röda korset samt för kultur och ungdom.

Fritt inträde,
kaffe/te.

VÄLKOMNA!