– 21.6.2021

Suomi vahvemmin mukaan ydinaseista käytävään keskusteluun

Ydinaseita maassa.

Rauhanjärjestöt ovat tehneet vuosia töitä sen puolesta, että Suomi liittyisi ydinasekieltoa kannattavien maiden joukkoon. Nyt ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa näkyy askeleita toivottuun suuntaan, kun Eduskunnan ulkoasianvaliokunta tukee Suomen osallistumista tarkkailijana ydinasekieltosopimuksen osapuolikokoukseen. Näin Suomi tulee entistä vahvemmin mukaan ydinaseista käytävään keskusteluun.

”Ydinasevalvonnan osalta valiokunta painottaa keskeisten sopimusjärjestelyiden toisiaan täydentävyyttä ydinaseiden vähentämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi. Suomen perinteisesti tukeman ydinsulkusopimuksen rinnalla on tärkeää jatkaa myös uudemman 21.1.2021 voimaan tulleen ydinasekieltosopimuksen analysointia ja vertailua muihin sektorin keskeisiin aloitteisiin. Esimerkiksi osallistuminen tarkkailijana sopimuksen osapuolikokoukseen tammikuussa 2022 avaa yhden mahdollisuuden tähän.”  

Samalla ulkoasiainvaliokunta linjaa, että ydinaseriisuntaa ajavat kansainväliset sopimukset ja prosessit ovat toisiaan täydentäviä, eivät ristiriidassa keskenään.

Suomi ei ole liittynyt ydinasekieltosopimukseen  

YK:n ydinaseet kieltävä sopimus on ensimmäinen kansainvälinen ydinaseet täysin kieltävä sopimus. Se on myös ensimmäinen, jossa ydinaseettomat valtiot ja kansalaisyhteiskunnan toimijat ottivat johtoroolin ydinasepolitiikassa. Ydinasevaltiot ja suurin osa niiden liittolaisista eivät osallistuneet ydinasekieltoneuvotteluihin.

Suomi on sitoutunut ydinsulkusopimukseen ydinaseettomana maana. Se on siis luvannut olla hankkimatta ydinasetta ja on osallistunut erilaisiin ydinaseiden leviämistä ehkäiseviin ja ydinturvallisuutta edistäviin hankkeisiin.

Sen sijaan Suomi ei osallistunut ydinasekieltosopimuksen neuvotteluihin, eikä se ole liittynyt ydinasekieltoon sen hyväksymisen jälkeen.

Kolme hallituspuoluetta, SDP, Vasemmisto ja Vihreät, kannattaa omissa tavoite- tai periaateohjelmissaan ydinasekieltoon liittymistä. Vuonna 2019 ICAN Finland-verkoston teettämän kyselyn mukaan 87 % suomalaisista kannatti ydinaseiden täydellistä kieltämistä, ja 84 % kannatti Suomen liittymistä ydinaseet kieltävään sopimukseen.

Lue lisää ydinaseista.