Verkstäder

I Fredsskolan lär sig eleverna om globala utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och mål för hållbar utveckling. De övar också sina färdigheter som världsmedborgare för att kunna bygga en hållbar framtid.

Fredsskolans handlingsbaserade metoder gör det lätt att närma sig globala teman. Med hjälp av drama tränas förmågan att ställa sig i någon annans position och inta olika perspektiv samt problemlösningsförmåga.

Fredsskolan är kostnadsfri för skolorna. Aktivitetshelheterna för varje enskild grupp består av två dramaverkstäder samt förhands- och mellanuppgifter. De här helheterna stöder de nya läroplanernas globala fostran och breda kompetens. Metoderna är ämnesöverskridande.