Aktivitetsdagar

Rauhankoulun piirroskuvassa on neljä iloista lasta ja nuorta

De kostnadsfria Fredsskolans aktivitetsdagarna riktar sig till skolklasser (grundskolan och gymnasiet) och studerandegrupper.

Fredsskolans upplevelserika aktivitetsdagar utmanar eleverna att tänka på fred och globala utvecklingsfrågor i sitt eget liv, och hur dessa frågor uttrycker sig i samhället och i vår värld. Under aktivitetsdagarna arbetar eleverna med hjälp av engagerande och inkluderande dramametoder kring frågor om global utveckling, vardagliga och globala konflikter och fredliga lösningar till dem, samt människorättsfrågor, jämlikhet och aktivt medborgarskap.

Verkstäderna är 2-3 timmar långa, beroende på vilken åldersgrupp man riktar sig till. Temat kommer man överens om tillsammans med läraren.

Fredsskolan kommer hösten 2019 till skolor i Nyland. Vi behöver ett vanligt, stort klassrum.

Boka Fredsskolan: fredsskolan@rauhanliitto.fi