– 17.2.2022

Peace Invaders, den nya aktören i  fredsrörelsen  

Peace Invaders är en relativt ny finsk fredsorganisation som arbetar för att man skulle utnyttja kteknologi och media i omvandling av konflikter. I Peace Invaders tror man  att det finns en stor oanvändt potential för att använda teknologi och media som verktyg i fredsbyggande. Peace Invades vill involvera med, ingenjörer,  konstnärer, specialister i konflikthantering, och forskare för att tillsammans hitta innovationer och nya redskap för fredsbyggandeoch för att främja tillväxt av livskraftig peacetech-industrii globalt. 

Peace Invaders Ry grundades i Finland år 2016 av Hanna Partanen, Susanna Partanen och Ella-Roosa Tenhunen. De har en  en bakgrunden i TV-produktion, spelindustrin, affärs-, design och arbete i konfliktområden De har också  tillbringat olika perioder av sitt liv i Mellanöstern och  ville  hitta ett sätt att använda sina  erfarenheter  för att stöda fredsbyggande. 

Efter att ha grundat Peace Invaders märkte trion att de nu var en del av en växande internationell rörelse som heter Peacetech eller Peace Technology. Särskilt USA hade tagit en ledande roll för att främja den framväxande industrin genom att skapa peacetech laboratorier och olika andra projekt, medan i Finland, var Peacetech som en term inte särskilt känt. För att öka medvetenheten för detta i Finland samarbetade fredsinvadatörer med Stanford Peace Innovation Lab och Helsinki Think Company och organiserat Peacetech Forum, en större evenemang som samlade fredsbyggare och teknologiska  innovatörer i Helsingfors i maj 2017. 

Sedan dess har Peace Invaders fortsatt att bygga sitt nätverk med olika peace-tech aktörer både i Finland och i Mellanöstern och letar efter sätt att stödja det lokala fredsbyggande med nya typer av verktyg som  har inverkan på grundläggande orsaker till konflikter.