– 5.8.2019

Fredsskolan söker nya ledare

Rauhankoulun piirroskuvassa vihreään pusakkaan pukeutunut nuori pitelee käsissään ruukkukasvia ja keltaiseen lyhythihaiseen huppariin pukeutunut lapsi istuu pyörätuolissa pidelleen ilmapalloa

Fredsskolan söker nya ledare för den svenskspråkiga verksamheten i Nyland. Fredsskolans ledare besöker skolor med dramaverkstäder om global fostran. Verkstäderna hålls för grundskolans årskurser 4 – 9 med hållbar utveckling som tema. Ledaruppdragen utförs parvis och ledarna får betalt för arbetet.

Vi förväntar oss av dig:

  • Iver att aktivt verka för att främja hållbar utveckling
  • Erfarenhet av att arbeta med barn och unga och av att leda grupper
  • Att du förbinder dig till uppdraget åtminstone under hösten 2019

Vi uppskattar:

  • Kännedom om teman inom global fostran
  • Erfarenhet av att arbeta med drama och handlingsbaserade metoder

Vi erbjuder:

  • Utbildning inför uppdraget och undervisningsmaterial av god kvalitet
  • Erfarenhet av att jobba inom global fostran och organisationer samt leda dramaverkstäder
  • Möjligheter att bidra till ett samhälle där hållbar utveckling, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet värdesätts
  • En ledargemenskap, där vi stöder och lär oss av varandra samt utbyter erfarenheter

Arbetet infaller oftast på vardagar på dagstid. Ersättning betalas 22 euro per undervisningstimme. Verkstäderna räcker för det mesta ca 3 timmar. Fredsskolans ledare kan påverka arbetstidtabellerna och jobbet passar därför bra till exempel för studerande. Varje ledare jobbar ca 6 – 30 timmar per termin, beroende på ledarens egna tidtabeller.

Ledare söks för följande områden: Helsingfors, Vanda, Esbo och hela Nyland. Fredsskolans verkstäder hålls på svenska. Ledarutbildningen är tvåspråkig.

De ledare som väljs ut förväntas delta i ledarutbildningen, som hålls 7-8.9.2019 i Helsingfors. Tidtabellen är på lördag och söndag kl 10.30-17.00. Utbildningen är inte betald arbetstid, men resorna ersätts.

Fråga mer om utbildningen och ledarjobbet per e-post: fredsskolan@rauhanliitto.fi.

Intresserade ombeds skicka en fritt formulerad ansökan (längd max 1 sida) och CV.

Ansökningstiden går ut 26.08.2019 kl 17. Ansökningarna behandlas och får svar redan under ansökningstiden.

Arbetsförhållandets art: Ersättning enligt utfört arbete

Fredsskolan erbjuder åt skolgrupper aktivitetshelheter, i vilka arbetsmetoder inom global fostran och drama kombineras. Centrala teman är fred, globala utvecklingsfrågor och att växa inom globalt ansvarstagande. Under läsåret 2019-2020 behandlar Fredsskolans skolbesök bl.a. hur ojämlikheten kan minskas, utbildningens betydelse för ett jämställt samhälle samt ungdomars möjligheter att verka för en hållbar framtid. Det här görs genom dramaberättelser om situationen i Sydsudan och Kenya.

Läsåret 2019-2020 ingick Fredsskolans skolbesök i Fredsförbundets projekt ”Hopp och kunskap i Agenda 2030 – att bygga en hållbar framtid” (på finska ”Toivo ja tieto Agenda 2030:ssä – kestävää tulevaisuutta rakentamassa”). Projektet finansieras av Utrikesministeriets stöd för global fostran.