– 10.10.2019

Vapenexport till Turkiet måste stoppas

Kuvassa yksityiskohta telaketjuista

Finlands regering meddelade på onsdagen den 9.10 att nya tillstånd för vapenexport till Turkiet inte kommer att beviljas. Beslutet var en reaktion på Turkiets attack mot kurdområden i Syrien. Fredsorganisationerna Finlands fredsförbund och De Hundras Kommitté välkomnar det viktiga beslutet.

Tyvärr innefattar beslutet endast nya vapenexporttillstånd. Det senaste avtalet tecknades 19.9, då Robonic Ltd Ab fick godkännande för att förse Turkish Aerospace Industries med startunderlag för drönare, reserv- och andra delar samt utbildning och tekniskt stöd. Turkiet var även ett av de centrala målländerna för finsk vapenexport år 2018.
 
Vapenhandeln med Turkiet fortsätter alltså trots regeringens beslut, ifall inte tidigare godkända tillstånd för vapenexport återkallas. Fredsorganisationerna kräver att både Robonic Ltd Ab:s och de tidigare tillstånden stoppas.

Den finska lagen om export av försvarsmateriel möjliggör återkallandet av tillstånd om ”de allmänna förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller de omständigheter utifrån vilka tillståndet har beviljats har förändrats väsentligt” och om ”det enligt prövning finns andra jämförbara vägande skäl att återkalla tillståndet”.

Dessa förutsättningar uppfylls beträffande tillstånden som gäller export till Turkiet. Turkiets påbörjade krigsåtgärder gör att vapenhandeln tydligt bryter mot Finlands förbindelser. Redan då tillstånden beviljades var situationen angående mänskliga rättigheter och den regionala situationen i Turkiet så pass svaga, att godkännandet av vapenexport var både juridiskt och etiskt problematiskt. 

Lagen som reglerar Finlands export av försvarsmaterial är så pass färsk att möjligheten att återkalla tillstånd inte har tillämpats än. Det finns dock exempel från andra håll i Europa, som när Belgien i juni 2019 stoppade en godkänd vapenexport till Saudiarabien.