Koulutukset

Ohjaajakoulutus

Rauhankoulun ohjaajakoulutuksia järjestetään säännöllisesti Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Vaasassa. Vaasan alueella Rauhankoulun toiminta on ruotsinkielistä.

Rauhankoulun ohjaajiksi kaivataan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita rauhan- ja kehityskysymyksistä sekä osallistavan draaman työtavoista. Rauhankoulun ohjaajaverkosto on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu mm. opettajia, teatteri-ilmaisun ohjaajia, yhteisöpedagogeja, lastentarhanopettajia, nuoriso-ohjaajia, sekä näiden alojen opiskelijoita.

Rauhankoulun ohjaajat käyvät kaksiosaisen ohjaajakoulutuksen. Ensimmäisen koulutusjakson aikana perehdytään globaalikasvatuksen perusteisiin, sekä tutustutaan Rauhankoulun historiaan, toimintaan ja tavoitteisiin. Lisäksi tutustutaan Rauhankoulussa käytettäviin työtapoihin; draama- ja osallistaviin menetelmiin. Draamamenetelmien avulla pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämiseen, dialogiseen kasvatukseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja saadaan virikkeitä omaan käytännön kasvatustyöhön. Koulutusjaksojen välissä uudet ohjaajat vetävät toimintapäiviä kokeneemman rauhankouluohjaajan kanssa.

Toisen koulutusjakson tavoitteena on vahvistaa ohjaajaidentiteettiä, syventää pedagogista osaamista globaalikasvattajana sekä keskustella mahdollisista ohjaustilanteissa ilmenneistä haasteista. Koulutuksen aikana ohjaajat suunnittelevat ja kehittävät ryhmissä Rauhankoululle sopivan draamaprosessin. Näin kehitetään myös toiminnan sisältöä. Toinen osa räätälöidään osallistujien toiveiden ja toimintapäivien palautteen mukaisesti.

Kiinnostaako hakea mukaan? Uusia ohjaajia koulutetaan vuosittain. Seuraavan kerran ohjaajakoulutuksia järjestetään syyskuussa 2018 Helsingissä. Uusista koulutuksista ilmoitetaan Ajankohtaista-sivuilla.

 

Koulutukset opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille

Kiinnostavatko tarinat maailmalta, yhdenvertaisuus, globaalikasvatus sekä toiminnalliset menetelmät ja materiaalit näiden teemojen käsittelyyn?

Tervetuloa Rauhankoulun ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n yhteistyössä järjestämään koulutukseen. Koulutuksessa opitaan draama- ja osallistavia menetelmiä uusien opetussuunnitelmien mukaiseen globaalikasvatukseen. Koulutuksessa osallistujat pääsevät elämykselliselle oppimismatkalle. Koulutus pohjaa Rauhankoulun draamallisiin menetelmiin sekä Maailmankoulun globaalikasvatusmateriaaleihin.

Tietoa uusista koulutuksista Ajankohtaista-sivuilla. Ota yhteyttä, jos haluat  tilata maksuttoman koulutuksen.