Ohjaajakoulutukset

Rauhankoulun piirretty kuvituskuva, jossa ryhmä lapsia ja nuoria

Kaikki Rauhankoulun ohjaajat saavat koulutuksen tehtävään ohjaajakoulutuksissamme. Järjestämme koulutuksia säännöllisesti Helsingissä, Turussa ja Tampereella, sekä tarvittaessa etäyhteyksin. Rauhankoulun ruotsinkielinen toiminta keskittyy Uudellemaalle. Voit hakea koulutukseen, kun ilmoitamme siitä näillä verkkosivuillamme.

Rauhankoulun ohjaajiksi kaivataan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista rauhan- ja kehityskysymyksistä sekä taidelähtöisistä menetelmistä, erityisesti tarinallisuudesta ja draamasta.

Ohjaajaverkostomme on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu mm. opettajia, teatteri-ilmaisun ohjaajia, yhteisöpedagogeja, lastentarhanopettajia, nuoriso-ohjaajia, sekä näiden alojen opiskelijoita. Rauhankoulun työpajojen ohjaamisesta maksetaan palkkio.

Kaksiosainen koulutus

Rauhankoulun ohjaajat käyvät kaksiosaisen ohjaajakoulutuksen.

Ensimmäisen koulutusjakson aikana perehdytään globaalikasvatuksen perusteisiin, sekä tutustutaan Rauhankoulun toimintaan ja sisältöihin.

Lisäksi tutustutaan Rauhankoulussa käytettäviin työtapoihin; draama- ja osallistaviin menetelmiin sekä etätyöskentelyn alustoihin. Osallistavien menetelmien avulla pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämiseen, dialogiseen kasvatukseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja saadaan virikkeitä omaan käytännön kasvatustyöhön.

Koulutusjaksojen välissä uudet ohjaajat vetävät työpajoja kokeneemman rauhankouluohjaajan kanssa.

Toisen koulutusjakson tavoitteena on vahvistaa ohjaajaidentiteettiä, syventää pedagogista osaamista globaalikasvattajana sekä keskustella mahdollisista ohjaustilanteissa ilmenneistä haasteista. Toinen koulutusjakso räätälöidään osallistujien toiveiden ja kouluvierailuista saadun palautteen mukaisesti.

Hae mukaan!

Rauhankoulun ohjaajakoulutuksia järjestetään vuosittain. Uusien ohjaajien haku kevätkaudelle 2022 on nyt käynnissä. Haku päättyy 27.1.2022 klo 17 ja uusien ohjaajien perehdytys pidetään Helsingissä 5.-6.2.22. Hakuilmoitus löytyy Rauhankoulun verkkosivuilta