Ohjaajakoulutukset

Rauhankoulun piirretty kuvituskuva, jossa ryhmä lapsia ja nuoria

Kaikki Rauhankoulun ohjaajat saavat koulutuksen tehtävään ohjaajakoulutuksissamme. Järjestämme koulutuksia säännöllisesti Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Rauhankoulun ruotsinkielinen toiminta keskittyy Uudellemaalle. Voit hakea koulutukseen, kun ilmoitamme siitä näillä verkkosivuillamme.

Rauhankoulun ohjaajiksi kaivataan opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia ja opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita globaaleista rauhan- ja kehityskysymyksistä sekä osallistavan draaman työtavoista.

Ohjaajaverkostomme on moniammatillinen ryhmä, johon kuuluu mm. opettajia, teatteri-ilmaisun ohjaajia, yhteisöpedagogeja, lastentarhanopettajia, nuoriso-ohjaajia, sekä näiden alojen opiskelijoita. Rauhankoulu-päivien ohjaamisesta maksetaan palkkio.

Kaksiosainen koulutus

Rauhankoulun ohjaajat käyvät kaksiosaisen ohjaajakoulutuksen.

Ensimmäisen koulutusjakson aikana perehdytään globaalikasvatuksen perusteisiin, sekä tutustutaan Rauhankoulun historiaan, toimintaan ja tavoitteisiin.

Lisäksi tutustutaan Rauhankoulussa käytettäviin työtapoihin; draama- ja osallistaviin menetelmiin. Draamamenetelmien avulla pureudutaan yhdenvertaisuuden edistämiseen, dialogiseen kasvatukseen, globaaleihin kehityskysymyksiin ja saadaan virikkeitä omaan käytännön kasvatustyöhön.

Koulutusjaksojen välissä uudet ohjaajat vetävät toimintapäiviä kokeneemman rauhankouluohjaajan kanssa.

Toisen koulutusjakson tavoitteena on vahvistaa ohjaajaidentiteettiä, syventää pedagogista osaamista globaalikasvattajana sekä keskustella mahdollisista ohjaustilanteissa ilmenneistä haasteista.

Koulutuksen aikana ohjaajat suunnittelevat ja kehittävät ryhmissä Rauhankoululle sopivan draamaprosessin. Näin kehitetään myös toiminnan sisältöä. Toinen osa räätälöidään osallistujien toiveiden ja toimintapäivien palautteen mukaisesti.

Hae mukaan!

Rauhankoulun ohjaajakoulutuksia järjestetään vuosittain. Seuraavan kerran uusien ohjaajien haku on elokuussa 2021. Haun aikataulusta ilmoitetaan Rauhankoulun sivuilla ja Rauhanliiton somekanavissa.