Opettajien kokemuksia

Rauhankoulun piirroskuvassa on kaksi nuorta. Toinen pitelee ruukkukasvia ja toinen rauhanmerkkilippua.

Rauhankoulu kerää palautetta ja tekee säännöllisesti vaikuttavuuden arvioinnin toiminnastaan. Tässä muutamia kommentteja opettajilta, joiden ryhmät osallistuivat Rauhankoulun toimintapäiviin vuosina 2014-2015.

Kuinka Rauhankoulun toimintapäivä vaikuttanut lapsiin ja nuoriin

”Oppilaat saivat mietittävää lapsen oikeuksista ja lasten asemasta eri puolilla maailmaa.”

”Luulen, että oppilaiden tietoisuus kansalaisvaikuttamisesta ja ihmisoikeustaistelijoista kasvoi valtavasti. Ehkä he pohtivat asiaa laajemmin ja alkavat pohtia omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa asioihin esimerkkien rohkaisemina.”

”Avartaa maailmankuvaa. Porukan ryhmähenki paranee yhteistoiminnallisuuden myötä.”

”Heittäytyminen, rohkeus osallistua.”

Rauhankoulun menetelmät

”Hyviä, kiinnostavia, toiminnallisia tehtäviä. Omakohtaisen kokemuksen ja tunteisiin vaikuttamisenkin kautta ehkä ajattelua sysättiin liikkeelle tehokkaammin kuin vain lukemalla asiaa.”

”Draamankeinot eivät olleet oppilaille kovinkaan tuttuja ja siihen nähden osallistuivat tosi hyvin, myös oppilaat, jotka eivät olleet mukavuusalueellaan.”

”Todella hyvää keskustelua heräsi työpajan aikana.”

Kuinka Rauhankoulu vaikutti oppilaiden asenteisiin ja arvomaailmaan?

”Vahvistavasti ja ainakin saivat lisää faktatietoa, joka ei ollut asenteellista tai provosoivaa.”

”Uskon, että ovat nyt empaattisempia: osaavat asettua muissa maissa elävien asemaan.”

Rauhankoulun ohjaajista

”Ohjaajat olivat suunnitelleet tunnit todella hyvin ja heillä oli erittäin hyvä ote oppilaisiin.”

”Hyvin ammattitaitoista, osasivat kohdata ryhmän ja yksilöitä.”

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Opettajien kommentteja aiemmilta vuosilta

”Pajassa esitelty tieto tuli opiskelijoille konkreettiseksi sen monipuolisen esittelytavan ansiosta. Tieto tulee eläväksi silloin, kun se koskettaa itseä – tämä oli mahdollista pajassa juuri eläytymisen ansiosta. Olin todella vaikuttunut työpajan draamallisesta toteutuksesta ja suorastaan liikutuin nähdessäni ensimmäisen ryhmän opiskelijoiden innostuneisuuden ja oman tietämyksen esittelemisen.” (Helsinki, lukion aineopettaja 2014)

”YK:n kehitystavoitteet olivat täysin uutta tietoa. Oli sopivasti leikkiä, pohdintaa, ryhmätöitä ja rauhoittumista. Ohjaajilla oli hyvä ote ja pitkä pinna. Toimittiin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Aiomme käyttää annettua opetusmateriaalia teemojen jatkotyöstöön.” (Turku, alakoulun opettaja 2014)

”Erityisen onnistunutta toimintapäivässä oli opiskelijoiden hieno osallistuminen toimintaan ja eläytyminen tarinan mukana. Myös jotkut heidän kommenteistaan päivän loppupuolella pistivät huomaamaan, kuinka käsitellyt asiat olivat puhutelleet opiskelijoita.” (Helsinki, toisen asteen opettaja, 2013)

”Erittäin hyvä ja toimiva kokonaisuus. Aiomme jatkotyöstää käsiteltyjä globaalikasvatuksen teemoja pienryhmätyöskentelynä.” (Turku, alakoulun opettaja, 2013)

”Bra Tema! Tänkvärda tankar, ideer och övningar.” (Vaasan alue, alakoulun opettaja, 2013)