Opettajien kokemuksia

Rauhankoulun piirroskuvassa on kaksi nuorta. Toinen pitelee ruukkukasvia ja toinen rauhanmerkkilippua.

Rauhankoulu kerää palautetta ja tekee säännöllisesti vaikuttavuuden arvioinnin toiminnastaan. Tässä muutamia kommentteja opettajilta, joiden ryhmät osallistuivat Rauhankoulun toimintapäiviin vuosina 2018-2019.

Kuinka Rauhankoulun toimintapäivä vaikuttanut lapsiin ja nuoriin

”Monissa Rauhankoulun tehtävissä aiheet nivoutuivat Agenda 2030 -ajatuksiin. Oppilaat ovat selvästi valveutuneempia asioiden suhteen: saatiin paljon tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen asioiden suhteen.” (9.luokan opettaja, Turku 2018)

“Rauhan ja kehityksen tavoitteet olivat koko ajan keskiössä. Ajattelun syventyminen, globaalikasvatuksen teemojen pohdinta: mm. miten voisin itse vaikuttaa asioihin, hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti maailmassa. Lämmin kiitos vetäjille ja materiaalin tekijöille tärkeän työn tekemisestä.” (6.luokan opettaja, Tampere 2018)

“Pysäyttää pohtimaan aihetta: hyvinvoinnin jakautuminen, vaikuttamisen mahdollisuudet.” (6.luokan opettaja, Vantaa 2019)

“Nyt muutama vuosi tehty yhteistyötä ja nämä pajat oppilaat muistavat ja ne nousevat esille, kun mietitään yläkouluaikaa. Mielestäni tärkeät sisällöt ja kypsyvät nuorten mielessä – tietoisuus on alkanut itää.” (7-9. luokan opettaja, Turku 2019)

Rauhankoulun menetelmät

”Kokonaisuus herätti oppilaita ajattelemaan. Asioita käsiteltiin monipuolisilla tavoilla. Draaman käyttäminen sopii hyvin tällaisen kokonaisuuden käsittelemiseen.” (6.lk opettaja, Vantaa 2018)

”Draama oli todella koskettava. Päähenkilön rooliin oli helppo eläytyä. Äänimaisema-harjoitus oli UPEA! Tämä varmasti herättää keskustelua jatkossa. Monet oppilaat pohtivat kestävää kehitystä konkreettisemmin kuin aikaisemmin.” (5.luokan opettaja, Vantaa 2018)

”Teemat olivat ajankohtaisia ja mukaansatempaavia. Toiminnallisuus oli erityisen positiivista.” (4.-6.luokan opettaja, Espoo 2018)

Kuinka Rauhankoulu vaikutti oppilaiden asenteisiin ja arvomaailmaan?

”Oppilaat saivat lisää empatiataitoja ja tietoisuutta ongelmista & niiden ratkaisuista, Agenda 2030 tavoitteiden tärkeydestä.” (lukion opettaja, Tampere 2019)

”Taatusti saatiin uutta tietoa ja selvästi sai oppilaat miettimään. Oppilaiden ymmärrys syy-seuraussuhteista lisääntyi. Vaikeiden asioiden kohtaamisen ja ymmärtämisen harjoittelu draaman avulla oli tärkeää.” (7.luokan opettaja, Turku 2018)

Rauhankoulun ohjaajista

”Kokonaisuus oli taitavasti rakennettu – upeat ohjaajat ja innostavat, monipuoliset työtavat.” (6. luokan opettaja, Espoo 2019).

“Toiminnallisuuden tuominen ja opetuskokonaisuus olivat toimivia. Tärkeä aihe, käsittely mieleenpainuvalla tavalla.” (6.luokan opettaja, Vantaa 2019).

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Opettajien kommentteja aiemmilta vuosilta

“Pajassa esitelty tieto tuli opiskelijoille konkreettiseksi sen monipuolisen esittelytavan ansiosta. Tieto tulee eläväksi silloin, kun se koskettaa itseä – tämä oli mahdollista pajassa juuri eläytymisen ansiosta. Olin todella vaikuttunut työpajan draamallisesta toteutuksesta ja suorastaan liikutuin nähdessäni ensimmäisen ryhmän opiskelijoiden innostuneisuuden ja oman tietämyksen esittelemisen.” (Helsinki, lukion aineopettaja 2014)

”YK:n kehitystavoitteet olivat täysin uutta tietoa. Oli sopivasti leikkiä, pohdintaa, ryhmätöitä ja rauhoittumista. Ohjaajilla oli hyvä ote ja pitkä pinna. Toimittiin ikäkaudelle sopivalla tavalla. Aiomme käyttää annettua opetusmateriaalia teemojen jatkotyöstöön.” (Turku, alakoulun opettaja 2014)

”Erityisen onnistunutta toimintapäivässä oli opiskelijoiden hieno osallistuminen toimintaan ja eläytyminen tarinan mukana. Myös jotkut heidän kommenteistaan päivän loppupuolella pistivät huomaamaan, kuinka käsitellyt asiat olivat puhutelleet opiskelijoita.” (Helsinki, toisen asteen opettaja 2013)

”Erittäin hyvä ja toimiva kokonaisuus. Aiomme jatkotyöstää käsiteltyjä globaalikasvatuksen teemoja pienryhmätyöskentelynä.” (Turku, alakoulun opettaja 2013)

”Bra Tema! Tänkvärda tankar, ideer och övningar.” (Vaasan alue, alakoulun opettaja 2013)