Opettajien kokemuksia

Rauhankoulun piirroskuvassa on kaksi nuorta. Toinen pitelee ruukkukasvia ja toinen rauhanmerkkilippua.

Rauhankoulu kerää palautetta ja tekee säännöllisesti vaikuttavuuden arvioinnin toiminnastaan. Tässä muutamia palautteita opettajilta, joiden ryhmät osallistuivat Rauhankoulun toimintakokonaisuuksiin vuosina 2019-2021.

Kuinka Rauhankoulun työpaja vaikuttanut lapsiin ja nuoriin

”Oppilaat saivat ajattelemisen aihetta, empatiakyky kehittyy, tiedot ympäröivästä maailmasta lisääntyivät. Paja herätti pohtimaan omia arvoja ja asenteita.” (4.-6.luokan opettaja, Kanta-Häme 2020)

”Työskentely herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta ryhmässä ja aiheet koettiin tärkeiksi. Oman mielipiteen perustelua ja argumentoinnin taitoa harjoiteltiin, sekä eettistä pohdintaa ja oman toiminnan vaikutuksia suhteessa kestävään kehitykseen.” (lukion opettaja, Tampere 2020)

”Nyt muutama vuosi tehty yhteistyötä ja nämä pajat oppilaat muistavat ja ne nousevat esille, kun mietitään yläkouluaikaa. Mielestäni tärkeät sisällöt ja kypsyvät nuorten mielessä – tietoisuus on alkanut itää.” (7-9. luokan opettaja, Turku 2019)

Rauhankoulun menetelmät

”Käytetyt harjoitukset treenasivat mielestäni hyvin kestävyysajattelun, yhteistyön ja keskustelun taitoja. Harjoittivat ratkaisujen löytämistä viheliäisiin ongelmiin.” (ammatillisen koulutuksen opettaja, Helsinki 2020)

”Kokonaisuus herätti oppilaita ajattelemaan. Asioita käsiteltiin monipuolisilla tavoilla. Draaman käyttäminen sopii hyvin tällaisen kokonaisuuden käsittelemiseen.” (6.lk opettaja, Vantaa 2018)

”Draama oli todella koskettava. Päähenkilön rooliin oli helppo eläytyä. Äänimaisema-harjoitus oli UPEA! Tämä varmasti herättää keskustelua jatkossa. Monet oppilaat pohtivat kestävää kehitystä konkreettisemmin kuin aikaisemmin.” (5.luokan opettaja, Vantaa 2018)

Kuinka Rauhankoulu vaikutti oppilaiden asenteisiin ja arvomaailmaan?

”Uskon, että asennepuolella suurin vaikutus: vetäjät saivat hahmoteltua koko sen vaikutusten verkon, missä kaikki vaikuttaa kaikkeen ja että pienistä puroista on hyötyä. Jokaisen teot ja valinnat ovat merkityksellisiä.” (8.luokan opettaja, Sotkamo 2021)

”Oppilaat saivat lisää empatiataitoja ja tietoisuutta ongelmista & niiden ratkaisuista, Agenda 2030 tavoitteiden tärkeydestä.” (lukion opettaja, Tampere 2019)

Rauhankoulun ohjaajista

”Pajan pitäjät osasivat puhua aiheesta juuri sopivalla tasolla yläkouluikäisille oppilaille. Heistä välittyi kiinnostus ja asiantuntemus. Myös tehtävien vaikeustaso oli sopiva.”(8.luokan opettaja, Kanta-Häme 2021)

”Kokonaisuus oli taitavasti rakennettu – upeat ohjaajat ja innostavat, monipuoliset työtavat.” (6. luokan opettaja, Espoo 2019)

”Kaksi vetäjää oli kiva toteutustapa. Asiasisällöt olivat kiinnostavia ja tehtävät ikätasoisia.” (5.luokan opettaja, Vantaa 2021)

 

Rauhankoulun piirretyssä kuvituskuvassa kaksi lasta seisoo ja hymyilee katsojaan päin. Oikeanpuoleinen on kohottanut kätensä tervehdykseen.

Opettajien kommentteja aiemmilta vuosilta

”Monissa Rauhankoulun tehtävissä aiheet nivoutuivat Agenda 2030 -ajatuksiin. Oppilaat ovat selvästi valveutuneempia asioiden suhteen: saatiin paljon tietoa ja ymmärrystä kestävän kehityksen asioiden suhteen.” (9.luokan opettaja, Turku 2018)

“Rauhan ja kehityksen tavoitteet olivat koko ajan keskiössä. Ajattelun syventyminen, globaalikasvatuksen teemojen pohdinta: mm. miten voisin itse vaikuttaa asioihin, hyvinvointi on jakautunut epätasaisesti maailmassa. Lämmin kiitos vetäjille ja materiaalin tekijöille tärkeän työn tekemisestä.” (6.luokan opettaja, Tampere 2018)

”Pajassa esitelty tieto tuli opiskelijoille konkreettiseksi sen monipuolisen esittelytavan ansiosta. Tieto tulee eläväksi silloin, kun se koskettaa itseä – tämä oli mahdollista pajassa juuri eläytymisen ansiosta. Olin todella vaikuttunut työpajan draamallisesta toteutuksesta ja suorastaan liikutuin nähdessäni ensimmäisen ryhmän opiskelijoiden innostuneisuuden ja oman tietämyksen esittelemisen.” (lukion opettaja, Helsinki 2014)