Harjoittelu Rauhankoulussa

Rauhankoulu tarjoaa vuosittain harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Korkeakouluopiskelijat ovat tehneet Rauhankoululle myös erilaisia projekteja ja opinnäytetöitä. Jos olet kiinnostunut harjoittelusta rauhankasvatuksen parissa, ota yhteyttä: rauhankoulu@rauhankoulu.fi!

Harjoittelijoiden kokemuksia Rauhankoulusta

Suvi Widenius ja Stella Jakobson ovat yhteisöpedagogiopiskelijoita Humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Yhteisöpedagogit ovat järjestö- ja nuorisotyön ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät kunnissa, järjestöissä, laitoksissa ja yrityksissä ohjaajina, kouluttajina, suunnittelijoina ja koordinaattoreina. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua nuorisotyön ammattilaiseksi tai järjestötyön asiantuntijaksi.

Stella oli harjoittelijana Rauhankoululla loka-marraskuussa 2015. Suvi oli harjoittelijana Rauhankoululla marras-joulukuussa 2013 ollessaan ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelija. Alla heidän kuvauksensa harjoitteluajastaan.

Stella Jakobson

Globaalikasvatuksen teemat ovat kiinnostaneet minua aina ja halusin saada käytännön taitoja niiden parissa työskentelyyn. Kun syksyllä 2015 tuli aika löytää harjoittelupaikka suorittamalleni ”Vuorovaikutus- ja dialogitaidot” -kurssille ajattelin, että Rauhankoulu voisi olla sopiva paikka harjoittelulle. Pääsisin samalla myös näkemään järjestötoiminnan arkea.

Työtehtäviini Rauhankoululla kuuluivat mm. Rauhankoulun toimintapäivien raporttien koostaminen, Rauhankoulun ohjaajatapaamisten suunnittelu ja toteutus, Rauhanaseman järjestöjen yhteistyöhön liittyvät tehtävät sekä Maailma koulussa-seminaariin liittyvät tehtävät.

Uskon että harjoittelussa antoisimmat ja haastavimmat tehtävät kulkivat käsi kädessä. Rauhankoulun toimintapäivien raporttien yhteenvedon laatiminen oli haastavaa, mutta ohjaajani hyvillä neuvoilla pääsin työskentelyssä eteenpäin ja opin arvokkaita taitoja, jotka ovat hyödyllisiä järjestötyössä.

Rauhankoulun ohjaajatapaamisten suunnittelu oli myös opettavaista, sillä en ollut aikaisemmin suunnitellut vastaavanlaisia tapahtumia. Ryhmien fasilitointi ja toiminnallisten tehtävien ohjaus ovat taitoja, joita haluan jatkossa vielä syventää ja hyödyntää. Ensimmäisestä harjoitteluviikosta jäi myös positiivisesti mieleen Hibakushien (Hiroshiman Nagasakin atomipommista selviytyneet japanilaiset) vierailu Suomessa ja Rauhanaseman 100-vuotis tapahtuma. Arvokkaita kokemuksia harjoittelun aikana oli myös se, että pääsin osallistumaan erilaisiin kokouksiin ja seminaareihin, sekä tapaamaan lukuisia eri järjestöjen työntekijöitä

Harjoittelun aikana ymmärsin kuinka paljon työtä Rauhankoululla tehdään, josta päällepäin näkyy vain pieni osa. Ohjaajien koulutus, Rauhankoulun draamatarinoiden työstäminen, kouluvierailut, raportointi muutamia mainitakseni vaativat monitahoista työotetta. Yleisesti ottaen oli mielenkiintoista nähdä kuinka käytännönläheistä työ on. Teemat ja tavoitteet, joiden parissa työskennellään, ovat syvällisiä ja tärkeitä.

Suvi Widenius

Suoritin Rauhankoulussa ”Osallistavan pedagogiikan” ja ”Ohjauksen” -opintojaksojen harjoittelun syksyllä 2013. Päädyin hakemaan harjoittelupaikkaa Rauhankoulusta osallistuttuani Rauhankoulun ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n järjestämään, opettajille ja kasvattajille suunnattuun koulutukseen ”Draama- ja osallistavia menetelmiä globaalikasvatukseen”. Globaalikasvatuksen teemat ovat hyvin lähellä sydäntäni ja halusin syventää osaamistani niistä, sekä saada työvälineitä kasvattajana toimimiseen. Rauhankoulussa pääsin tekemään paljon erilaisia työtehtäviä ja sain vastuuta, mikä oli sekä antoisaa, että haastavaa.

Työtehtäväni oli hyvin suunniteltu sekä räätälöity harjoitteluni tavoitteita tukevaksi kokonaisuudeksi. Työtehtäviini kuului mm. Rauhankoulu-päivien toteutukseen osallistuminen ja niissä apuohjaajana toimiminen, Rauhankoulun ohjaajatapaamisten suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä erilaiset avustavat tehtävät Rauhankoulun verkostotapahtumissa ja tilaisuuksissa, kuten Maailma koulussa-seminaarissa. Tutustuin myös laajasti Rauhankoulussa käytettäviin harjoitteisiin ja kirjoitin niitä auki Rauhankoulun ohjaajien käyttöön.

Harjoittelusta sain arvokasta kokemusta erilaisten ryhmien ohjaamisesta ja fasilitoinnista sekä toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lisäksi taskuuni karttui paljon työvälineitä tulevaisuutta varten. Rauhankoulussa oppimastani olenkin ammentanut läpi koko opiskeluaikani. Erilaisia harjoitteita ja draaman keinoja on esimerkiksi ollut helppo ottaa osaksi omaa työtäni ja hyödyntää monenlaisissa tilanteissa. Harjoittelun kautta tutustuin myös Rauhankoulun verkostoon ja muihin globaalikasvatusta tekeviin järjestöihin sekä siihen, mitä globaalikasvatuksen kentällä tehdään ja minkälaisin menetelmin globaalikasvatusta voi tehdä.

Suosittelen Rauhankoulua harjoittelupaikkana kaikille kasvatus- ja nuorisoalaa opiskeleville, jotka ovat kiinnostuneita saamaan konkreettisia työvälineitä osallistavaan ohjaukseen, globaalikasvatukseen ja aktiiviseksi maailmankansalaiseksi kasvamisen tukemiseen.