Kouluvierailut

Rauhankoulun kuvituskuvassa on piirrettyjä lapsia ja nuoria

Rauhankoulu on draaman keinoja hyödyntävä rauhan- ja globaalikasvatuksen muoto. Rauhankoulu tarjoaa maksuttomia työpajoja ja toimintakokonaisuuksia koululuokille ja opiskelijaryhmille.

Rauhankoulun tavoite ei ole antaa vain tietoa globaaleista kehityskysymyksistä, rauhasta ja kestävän kehityksen teemoista, vaan saada lapset ja nuoret kiinnostumaan tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat. Globaalien kehityshaasteiden rinnalla kerrotaan positiivisesta muutoksesta, harjoitellaan vaikuttamisen taitoja ja rohkaistaan oppijoita omaan toimijuuteen.

Opetusmenetelminä käytetään kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, erityisesti ajatuksia, tunteita ja empatiaa herätteleviä osallistavan draaman työtapoja ja tarinallisuutta. Rauhankoulun ohjaajat ovat kouluttautuneet draama- ja osallistavien menetelmien käyttöön. Useimmilla heistä on opettajan tai teatterialan koulutus.

Rauhankoulun toimintakokonaisuus

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä.

Lähiopetuksena toteutettava Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu yleensä kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Etäyhteyksin tai ulkotiloissa pidettävien globaalikasvatuksn työpajojen kesto on yleensä 90 minuuttia. Työpajoissa käytetään monipuolisia, osallistavia menetelmiä. Työpajat pidetään arkipäivisin klo 8-16 välillä. Suositeltava ryhmäkoko on 14–26 oppilasta.

Työpajat on saatavilla etäyhteyksin kouluihin kaikkialle Suomessa. Turun, Tampereen ja Helsingin kouluille on tarjolla myös lähiopetuksena koulun sisä- tai ulkotiloissa pidettäviä globaalikasvatuksen pajoja.

 

Kiinnostuitko? Kysy lisää:

Globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen

050 597 9629, rauhankoulu@rauhanliitto.fi