Kouluvierailut

Rauhankoulun kuvituskuvassa on piirrettyjä lapsia ja nuoria

Rauhankoulu on draama- ja osallistaviin menetelmiin perustuva rauhan- ja kehityskasvatuksen muoto. Rauhankoulun työpajamuotoisten toimintapäivien tavoite ei ole antaa vain valmista tietopakettia globaaleista kehityskysymyksistä, rauhasta ja konflikteista, vaan saada lapset ja nuoret kiinnostumaan tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat.

Rauhankoulussa pohditaan, mitkä seikat mahdollistavat ihmisen myönteisen kasvamisen rauhanomaisuuteen, sekä mietitään erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen.

Rauhankoulun ohjaajat ovat kouluttautuneet draama- ja osallistavien menetelmien käyttöön. Useimmilla heistä on opettajan tai teatterialan koulutus. Ohjaajat toivovat, että luokan opettaja osallistuu oppilaiden kanssa Rauhankoulu-päivän harjoituksiin. Pakollista se ei kuitenkaan ole.

Rauhankoulun ohjaajat ovat ennen toimintapäivää yhteydessä opettajaan. Yhdessä ohjaajien kanssa opettaja voi keskustella Rauhankoulussa käsiteltävistä kysymyksistä ja teemoja voidaan räätälöidä luokan tarpeiden mukaan.

Toimintapäivien aikana voidaan käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia, mediassa esillä olevia konflikteja ja globaaleja kehityskysymyksiä.

Opettajalta toivotaan palautetta toimintapäivästä.

Rauhankoulu-päivien kokonaisuus

Rauhankoulun toimintapäivät koostuvat kullekin osallistuvalle luokalle kahdesta toimintapäivästä, ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draaman avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaan arkielämää. Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä.

Rauhankoulun toimintapäivät ovat arkipäivisin, pääsääntöisesti klo 8-16 välillä. Rauhankoulu-päivä kestää yleensä 3 tuntia. Toimintapäivät eivät ole peräkkäisinä päivinä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi.

Rauhankoulu-päivien kulku

Seuraavaa toimintapäivien runkoa on käytetty pääasiassa yläaste- ja lukioryhmille. Esikoulu- ja alakouluryhmille on sovellettu samaa runkoa lyhyempänä versiona.

  1. Päivän käynnistäminen ja esittäytyminen, Rauhankoulun esittely, toimintapäivän tavoitteet ja työtavat. Menetelmät: tutustumisleikit, keskustelut
  2. Draamatarina + patsaskuvat / konfliktikuvat. Menetelmä: prosessidraama
  3. Rauhankoulu-päivän teeman syventäminen. Menetelmät: osallistavat menetelmät, ryhmätyöt, keskustelut
  4. Päivän lopetus ja palaute. Menetelmät: keskustelu, osallistavat menetelmät, draama