Kouluvierailut

Rauhankoulun kuvituskuvassa on piirrettyjä lapsia ja nuoria

Rauhankoulu on draama- ja osallistaviin menetelmiin perustuva rauhan- ja globaalikasvatuksen muoto. Rauhankoulun tavoite ei ole antaa vain valmista tietopakettia globaaleista kehityskysymyksistä, rauhasta ja konflikteista, vaan saada lapset ja nuoret kiinnostumaan tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat. Rauhankoulussa pohditaan nuorten vaikuttamismahdollisuuksia ja kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen.

Rauhankoulun ohjaajat ovat kouluttautuneet draama- ja osallistavien menetelmien käyttöön. Useimmilla heistä on opettajan tai teatterialan koulutus.

Rauhankoulun ohjaajat ovat ennen kouluvierailua yhteydessä opettajaan ja antavat ryhmälle orientoivan ennakkotehtävän. Yhdessä ohjaajien kanssa opettaja voi keskustella Rauhankoulussa käsiteltävistä teemoista ja sisällön painotuksia on mahdollista muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Toimintapäivien aikana voidaan käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia, mediassa esillä olevia konflikteja ja globaaleja kehityskysymyksiä.

Rauhankoulun toimintakokonaisuus

Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2-3 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää. Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Rauhankoulun toimintapäivät ovat arkipäivisin, klo 8-16 välillä. Pajat eivät ole peräkkäisinä päivinä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, josta pulpetit voidaan siirtää sivuun. Suositeltava ryhmäkoko on 14–26 oppilasta.

 

Rauhankoulun varaukset: 

Globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen

rauhankoulu@rauhanliitto.fi