Linkit

Rauhankasvattajia ja rauhanjärjestöjä

Rauhankasvatusinstituutti
www.rauhankasvatus.fi
Tarjoaa koulutusta, resursseja ja osaamistaan kouluissa toimiville kasvattajille ja nuorisoalan osaajille rauhankasvatuksen sisällöistä ja menetelmistä.

Maailmankoulu
www.maailmankoulu.fi
Maailmankoulu-hanke on opettajien ja kasvattajien globaalikasvatuksen tukipalvelu. Maailmankoulu tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja tukee opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa.

YK-liitto
www.ykliitto.fi
Kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:n toiminnasta ja periaatteista. Sivuilta löytyy mm. opetusmateriaaleja kestävän kehityksen teemoista.

Sadankomitea
www.sadankomitea.fi
Rauhanjärjestö, joka järjestää ja osallistuu niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin rauhankampanjoihin. Mielenkiintoista julkaisutoimintaa sekä vuosittain toteutettava rauhanlähettiläs-koulutus nuorille aikuisille.

Aseistakieltäytyjät
http://akl-web.fi/
Antimilitaristinen rauhanjärjestö, joka ajaa siviilipalvelusta suorittavien, totaalikieltäytyjien ja reservikieltäytyjien asiaa. Sivuilta löytyy tietoa aseistakieltäytymistä harkitseville.

Rauhanpuolustajat
www.rauhanpuolustajat.org
Suomen Rauhanpuolustajat järjestää erilaisia tapahtumia ja monipuolista toimintaa sekä yksin että yhteistyössä muiden suomalaisten rauhanjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden kanssa.

PAND -taiteilijat rauhanpuolesta
www.pand.fi
Taiteilijoiden rauhanjärjestö. Järjestävät Rauhan Kurjet - origamityöpajoja Eeva-Helena Innomaan johdolla. Lisätietoja pajasta eevahelena.inomaa(a)numpty.fi.

Maailman sarjakuvat
http://www.worldcomics.fi/
Toimii lähinnä kehitysyhteistyön piirissä ja edistää erityisesti sarjakuvan käyttöä kehitysviestinnässä. Järjestää työpajoja ja koulutuksia.

Materiaaleja:

Rauha, konfliktit ja kriisit
Rauha, konfliktit ja kriisit -verkkomateriaali antaa välineitä käsitellä pakolaisuutta ja konflikteja, konfliktien tai kriisien syitä ja ratkaisuja sekä rauhan rakentamista. Rauhankoulu on suunnitellut koulutusmateriaalin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa osana Koulu maailmaa muuttamaan -hanketta.

YK-liiton tehtäviä kouluille
http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit
YK:n teemapäiviin ja kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn opetusmateriaaleja eri-ikäisille.Maailma 2030

Ihmisoikeudet.net
www.ihmisoikeudet.net
Sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa.

Pakolaisapu
www.pakolaisapu.fi
Sivuilla on valmiita tehtäviä, tietoa ja muita vinkkejä pakolaisuuden ja kestävän kehityksen käsittelyyn kouluissa.

Globaalikasvatus
www.globaalikasvatus.fi
Tarjoaa tietoa globaalikasvatuksen uusista tuulista, teemoista ja toimijoista. Globaalikasvatuksen vinkkipankista löydät helposti kansalaisjärjestöjen vinkit elinikäiseen oppimiseen.

Ulkoasiainministeriö:
https://maailma2030.fi/
Maailma 2030 -sivujen kautta pääset sisään kehitysyhteistyön maailmaan ja saat tietoa Agenda 2030 -kestävän kehityksen tavoitteista. Mitä kehitysyhteistyö on ja miksi sitä tehdään? Vieläkö kehitysyhteistyötä tarvitaan? Mitä sinä voit tehdä?

global.finland
http://global.finland.fi
Ulkoasiainministeriön sivut kehityskysymyksistä ja globaalikasvatuksesta.
Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt kesäkuussa 2014, mutta aineistot ovat edelleen käytettävissä.