Rauhan resiina - Rauhanasemalta peruskouluun ja takaisin

"Rauhan resiina" on vuoden 2009 syksynä toteutettu pilottihanke, joka syntyi halusta kehittää Rauhankoulun toimintaa ja lisätä toimintapäivien vaikuttavuutta. Tämä tapahtui tiivistämällä yhteistyötä opettajien ja toimintapäivän ohjaajien välillä.

Rauhankoululla oli syksynä 2009 kuusi peruskoululuokkaa kumppaniluokkana, joiden kanssa ohjaajat yhdessä suunnittelivat toimintapäivistä ja oppilaiden normaalista koulunkäynnistä rauhankasvatusta tukevan kokonaisuuden. Mukana oli innokkaita opettajia, jotka haluavat tuoda rauhankasvatusta enemmän osaksi omaa opetustaan.

Resiinaan osallistui Munkkivuoren ala-asteen 4.luokka ja 5.luokka, Kuusikon koulun montessoriluokat, Kurkelan koulun 3.luokka, Sakarinmäen 5.luokka ja Vuosaaren peruskoulun valmistavaluokka. Kaikilla luokilla oli yhteinen teema: erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen YK:n ihmisoikeuksien julistuksen perustalta.

Rauhan resiinassa kokeiltiin ensimmäistä kertaa mallia, jossa Rauhankoulun toimintapäiviä on kaksi ja näiden välissä koulut tekivät projektin, joka jatkoi ensimmäisen toimintapäivän teemaa. Toisessa toimintapäivässä sidottiin kaikki palaset yhteen toimintakokonaisuuksiksi. Toimintakokonaisuuksissa käytettiin pohjana Rauhankoulun draamatarinoita Kulttuurien kohtaaminen ja Rosa Parks.

Rauhankoulun kouluvierailut siirtyivät keväällä 2010 Rauhan ja kehityksen toimintakokonaisuudet -malliin, joka koostuu kullekin osallistuvalle luokalle kahdesta toimintapäivästä, ennakko-, väli- ja jatkotehtävistä. Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua globaalikasvatuksen teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaan arkielämää. Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä.

Marraskuussa 2011 valmistui Tuuli Huovilan tekemä opinnäyte Rauhankoulun toimintakokonaisuuksien laadusta ja vaikuttavuudesta nimellä: "Draama toimi loistavasti ajatuksia herättäen" - Rauhankoulun toimintakokonaisuuksien laadun ja vaikuttavuuden arviointi. Opinnäyte on laadullinen tutkimus, jossa arvioidaan Rauhankoulun toimintakokonaisuuksien laatua ja vaikuttavuutta Rauhankoulu-päiviin osallistuneiden opettajien näkökulmasta. Opinnäyte on luettavissa täältä.