– 8.1.2018

Rauhankoulun toimintapäivät kevätkaudella 2018

Lapsen kädet pitelevät maapallokuvioitua palloa

Tilaa oppilaillesi ajatuksia herättävät globaalikasvatuksen toimintapäivät!

Rauhankoulu tarjoaa koululuokille ja opiskelijaryhmille toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draaman työtavat. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Vaasan alueella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulu-toiminta on kouluille maksutonta.

Mikä Rauhankoulu?

Rauhankoulu on suunnattu peruskoulun 4.-9. luokille ja lukioryhmille. Toimintapäivien aikana opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, kestävän kehityksen tavoitteista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta.

Toiminnalliset menetelmät ja draaman työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat helposti lähestyttäviksi. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet koostuvat kullekin osallistuvalle ryhmälle kahdesta Rauhankoulu-päivästä sekä ennakko- ja välitehtävistä.

Ensimmäisessä toimintapäivässä tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen ryhmä saa välitehtävän, jonka kautta aihetta syvennetään ja viedään kohti oppilaiden arkielämää.

Jälkimmäisen toimintapäivän tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja antaa ilmiöille nimiä. Rauhankoulu-päiviä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusien opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Globaalikasvatuksen sisältöjen painotuksia on mahdollista muokata opettajan ja luokan toiveiden mukaan.

Missä?

Pääkaupunkiseudulla Rauhankoulu toimii Rauhanasemalla (Veturitori 3) Itä-Pasilassa. Turussa, Tampereella ja Vaasan alueella rauhankouluohjaajat tuovat toimintapäivät kouluun. Tilana voi toimia esimerkiksi suurehko luokkahuone, jossa pulpetit voidaan siirtää sivuun.

Milloin?

Rauhankoulu-päivät painottuvat kevätkaudella helmi-toukokuulle. Rauhankoulun toimintakokonaisuus muodostuu kahdesta toimintapäivästä (kesto 2-3 tuntia), sekä ennakko- ja välitehtävistä. Toimintapäivät eivät ole peräkkäisiä päiviä, vaan niiden välissä tulee olla riittävästi aikaa välitehtävän suorittamiseksi.

Ilmoita ryhmäsi Rauhankouluu

Kyselyt ja varaukset sähköpostitse: rauhankoulu@rauhanliitto.fi
Lisää tietoa myös puhelimitse: 050 597 9629
ja nettisivuillamme: www.rauhankoulu.fi

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton ja Rauhankasvatusinstituutti ry:n yhteinen toimintamuoto. Rauhankoulun hanketta toteutetaan vuosina 2017 – 2018 ulkoministeriön globaalikasvatustuella.