– 21.10.2021

Lärare, boka verkstäder om global fostran på distans!

Nu kan du boka Fredsskolans distansverkstäder var som helst i Finland! 

Årsterminen 2021–22 erbjuder Fredsskolan verkstäder på distans för årskurs 5–6 överallt i Finland. Verkstäderna är kostnadsfria för skolorna.  

Fredsskolan erbjuder verkstäder som förverkligas på distans i skolor runtom i Finland. Verkstäderna stöder global fostran och mångsidig kompetens enligt läroplanen.

Distansverkstäderna för lågstadiets årskurser 5 och 6 är praktiska – de engagerande uppgifterna varvas med ledarnas korta talturer. Genom de mångsidiga verkstäderna lär eleverna sig om FN:s mål för hållbar utveckling. De får också fundera över sitt eget förhållande till hållbar utveckling och komma med idéer om saker som man kan göra i vardagen för att främja hållbar utveckling. 

Genom deltagande metoder övas kunskaper i att vara världsmedborgare och kunskaper som siktar mot hållbar utveckling, så som samarbete och påverkningskunskaper.  

”Verkstaden var väl rytmiserad, man både gjorde och lyssnade i en bra rytm. Uppgifterna var mångsidiga.”

”Speciellt fint i verkstaden var hur man behandlade handlingar och påverkan som man kan utföra i vardagen. Vi har funderat mycket på hur vi kan behandla globala utmaningar med lågstadieelever utan att väcka hopplöshet och klimatångest – Fredsskolans verkstad svarade på just det här!”

Skolbesök på distans

Eleverna kan ha i närundervisning i klassrummet. Fredsskolans ledare har videokontakt med klassen. Besöket ordnas med den plattform som er skola använder (Teams/ Meet).

Verkstadens längd är två lektioner (2 x 45 min). Mellan lektionerna är det bra med en rast. Till verkstaden hör också en förhandsuppgift, som ni får av Fredsskolan. Vi ger tydliga tekniska instruktioner, så att distansundervisningen flyter på bra.  

Boka nu Fredsskolans verkstäder på distans åt lågstadiets årskurser 5–6! 

Fredsskolans reservationer och närmare frågor kan skickas per e-post till: fredsskolan@rauhanliitto.fi

Fredsskolan är Finlands Fredsförbunds verksamhetsform. Åren 2021–22 förverkligas Fredsskolans aktivitetshelheter med utrikesministeriets stöd för global fostran. Verksamheten är partipolitiskt och religiöst obunden.