– 3.8.2021

Opettaja, varaa globaalikasvatuksen työpajat syksylle!

Viisi nuorta katsoo tietokonetta hymyillen.

Rauhankoulun maksuttomat globaalikasvatuksen pajat voi nyt varata syksylle 2021.

Työpajat on saatavilla etäyhteyksin kouluihin kaikkialle Suomessa. Turun, Tampereen ja Helsingin kouluille on tarjolla myös ulkona pidettäviä globaalikasvatuksen pajoja. Työpajat tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta sekä laaja-alaista osaamista.

Rauhankoulun työpajat on suunnattu peruskoulun 5.-9. luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Ne käsittelevät globaalia vastuuta, rauhaa sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030). Yläkoulun ja toisen asteen pajoissa voidaan käsitellä esimerkiksi ajankohtaisia rauhankysymyksiä ja pakolaisuutta.

Tarinallisuuden ja osallistavien menetelmien avulla harjoitellaan maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen tähtääviä taitoja kuten erilaisten näkökulmien ottamista, neuvottelua ja vaikuttamisen taitoja.

Työpajan teemat kytkeytyvät luontevasti esimerkiksi äidinkielen, yhteiskuntaopin, maantiedon, filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetustavoitteisiin ja -sisältöihin.

“Hyvin toteutettu, ajatuksia herättelevä. Kokonaisuus oli erinomainen! Kuulin tätä palautetta myös opiskelijoilta; olivat jääneet pohtimaan aihetta!” – lukion opettajan palaute

Rauhankoulun varaukset: kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Kouluvierailut etänä

Pajoja on tarjolla etäyhteyksin ympäri Suomen. Oppilaat voivat olla lähiopetuksessa luokkatilassa tai etäopetuksessa ja Rauhankoulun ohjaajat ovat etäsovellusten välityksellä yhteydessä luokkaan. Etäpajan kesto on yleensä kaksi oppituntia (2 x 45 min). Lukioryhmille etäopetus voidaan tiivistää 75 minuuttiin.

Paja sisältää ryhmätyöskentelyä, keskusteluja, tarinallisuutta ja tiedollisia osuuksia. Alakoulun 5.-6. luokkien etäpajat ovat toiminnallisia – ohjaajan lyhyet puheenvuorot rytmittyvät osallistavien tehtävien väliin. Monipuolisten työtapojen avulla opitaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, pohditaan omaa suhdetta kestävään kehitykseen ja ideoidaan arjen tekoja kestävän kehityksen puolesta.

”Paja oli hyvin rytmitetty, oli tekemistä ja kuuntelemista hyvässä rytmissä. Tehtävät olivat monipuolisia.”

”Erityisesti kiitettävää pajassa oli arjen tekojen ja vaikuttamisen keinojen käsittely. Meillä on ollut kovassa pohdinnassa, miten työstää alakoulun oppilaiden kanssa globaaleja haasteita ilman, että oppilaissa herää epätoivo tai ilmastoahdistus – tämä Rauhankoulun paja vastasi juuri tähän!”

Ulkopajat Turun, Tampereen ja Helsingin alueilla

Koronatilanteen salliessa 4.-9. -luokille sekä toisen asteen opiskelijoille on tarjolla myös ulkona, koulun pihalla tai lähiluonnossa pidettäviä globaalikasvatuksen pajoja. Ulkopajoissa yhdistyvät draaman työtavat ja yhdessä tekeminen globaalikasvatuksen teemojen ympärillä. Draaman avulla harjoitellaan toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkökulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja.

”Tarkoin pohdittu ja suunniteltu kokonaisuus. Toimii hyvin myös ulkona! Erittäin tärkeä sisältö kestävään kehitykseen liittyen.”

Kouluvierailun voi tilata myös luokkatilassa toteutettavana lähiopetuksena, mikäli alueellinen koronatilanne ja koulun ohjeistukset tämän mahdollistavat. Varmistathan koulunne ohjeistuksen rehtorilta tai muulta vastuuhenkilöltä vierailua tilatessasi.

Globaalikasvatuksen sisällöt

Rauhankoulun pajat räätälöidään kunkin ikäryhmän mukaan. Teemat liittyvät tiiviisti perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien arvoihin ja sisältöihin.

Rauhankoulun pajoissa hyödynnetään tositapahtumiin pohjautuvia tarinoita, joiden avulla pureudutaan ajankohtaisiin rauhan ja kestävän kehityksen kysymyksiin. Globaalien kehityshaasteiden rinnalla kerrotaan positiivisesta muutoksesta, harjoitellaan vaikuttamisen taitoja ja rohkaistaan oppijoita omaan toimijuuteen.

Rauhankoulu kannustaa osallistujia eettiseen pohdintaan, kriittiseen ajatteluun, erilaisten näkemysten väliseen neuvotteluun sekä luovaan ongelmanratkaisuun. Oppijoita ohjataan osallistavien menetelmien ja konkreettisten esimerkkien kautta pohtimaan globaalia keskinäisriippuvuutta, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Varaa Rauhankoulua ryhmällesi!

Rauhankoulun varaukset voi tehdä sähköpostitse: kouluvierailut@rauhanliitto.fi tai puhelimitse 044 434 1224 / Hanna Heinilä

Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Vuosina 2021-22 Rauhankoulun toimintakokonaisuudet toteutetaan ulkoministeriön globaalikasvatustuella. Meneillään on myös EU-rahoitteinen ”Peace School on Migration” -hanke, jonka kouluvierailuissa teemoina ovat pakolaisuus ja rauhankysymykset. Toiminta on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.