– 1.4.2020

Hjälp oss att fortsätta arbetet för fred

Vihreä sydänrauhanmerkki, jonka taustalla kuvia Rauhanliiton toiminnasta.

Det här är en historia om människor som tror att man kan bygga fred – hjälp oss att fortsätta göra det!

Delta i crowdfunding

 

Fredsförbundet är modigt för fred. Vi ser till att nedrustning är på den politiska agendan. Vi jobbar bl.a. för nedrustning av kärnvapen och för att s.k. robotvapen ska förbjudas. Vi slår larm om vapenexport till länder i krig.

Vi jobbar för att man i Finland och världen i stället för att öka utgifterna för upprustning ska satsa på mänsklig, human säkerhetspolitik, där bl.a. arbete mot klimatförändringen står i centrum.

I hundra år har vi varit en röst för fred och för samarbetsbaserad säkerhet.

Vi vill visa att fred görs genom samarbete

De senaste årens beslut att skära ner i stöden för folkrörelser och medborgaraktivism har satt fredsarbetet i trångmål. Fredsförbundet jobbade tillsammans med andra organisationer för att höja stödet till fredsarbete närmare den tidigare nivån, och vi lyckades.

Trots att anslaget ökade minskade justitieministeriet Fredsförbundets stöd med 20 procent. 30 000 euro är mycket för oss som också är den enda tvåspråkiga fredsorganisationen. Vi har under de senaste åren varit tvungna att banta ner verksamheten. I praktiken betyder det att vårt påverkningsarbete i freds- och nedrustningsfrågor nu är hotat.

Samtidigt är vi hoppfulla! Vi vet att det är många som vill stöda fredsarbetet. Hjälp oss att visa att det faktiskt är så att vi bygger fred tillsammans. Delta i crowdfundingen och be dina vänner att delta!

Hur används ditt stöd?

Med ditt stöd kommer vi under det nya årtiondet att kunna fortsätta vårt arbete och påverkande för fred och nedrustning. I år kommer vi bl.a. att verka för att Finland ska aktivera sig i frågan om internationella avtal som förbjuder robotvapen och kärnvapen. Vi fortsätter vår kampanj för att Finland ska stoppa vapenexporten till länder i krig samt låta bli att öka den egna militärbudgeten genom överstora vapenanskaffningar.

Om vi med din hjälp lyckas uppnå minimimålet för vår kampanj så skickar vi dig ett för kampanjen designat pins – ”Den modiga är för fred” – med en liten hälsning om vad allt vi åstadkommer med de insamlade medlen. Om du ger 100 euro eller mera får du en inbjudan till Fredsförbundets 100-årsfest som hålls i Helsingfors i november 2020.

Insamlingstillståndsnummer: RA/2019/1153

Tack för din medverkan!

 

Delta i crowdfunding