Opetussuunnitelma

 

Rauhankoulu järjestää koululuokille ja opiskelijaryhmille maksuttomia toimintakokonaisuuksia, joissa yhdistyvät globaalikasvatus ja draamamenetelmät. Keskeisiä teemoja ovat globaalit kehityskysymykset, ihmisoikeudet, konfliktien syiden tarkastelu ja rauhanomainen ratkaisu, yhdenvertaisuus sekä globaaliin vastuuseen kasvaminen.

 

 

Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia (POPS2014, LOPS2015) ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Sisällön painotuksia on mahdollista muokata ryhmän toiveiden mukaan.

Oppiaineet, joihin opettajat ja koulut enimmäkseen tilaavat Rauhankoulu-päiviä, ovat elämänkatsomustieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi, historia, maantieto, uskonto ja terveystieto. Muidenkin aineiden opettajat ovat luonnollisesti tervetulleita.

Rauhankoulun toiminnan tavoitteet löytyvät perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmista (OPS2016).

Arvopohjana perusopetuksessa ovat

  • elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

  • kasvu rauhaan

  • yhdenvertaisuusperiaate

  • hyvinvoinnin ja demokratian kunnioittaminen

  • aktiivinen toimijuus kansalaisyhteiskunnassa

Rauhankoulun teemojen kanssa yhteneviä perusopetuksen laaja-alaisia aihekokonaisuuksia ovat

  • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
  • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Globaalikasvatus on osa koulujen perustehtävää. Laaja-alaisten kokonaisuuksien lisäksi globaalikasvatuksen teemoja linkittyy kaikkien oppiaineiden sisältöihin. Lapsille ja nuorille on tarkoitus tarjota osallistavasti mahdollisuus eläytyä toisen henkilön asemaan ja haastaa heitä toimimaan globaalikasvatuksen ja OPS:in arvojen puolesta kouluarjessa. Toiminnalliset menetelmät ja draamakasvatuksen työtavat luovat globaalikasvatuksen teemat Rauhankoulun toimintapäivissä helposti lähestyttäviksi.